การปฏิบัติธรรม คือการละอกุศล ละโลภะ โทสะ โมหะ

 
ธรรมทัศนะ
วันที่  25 ก.ย. 2549
หมายเลข  2179
อ่าน  2,558

มีหลายท่านบอกว่า อยากจะปฏิบัติธรรม ที่จริงการปฏิบัติธรรม คือ การละอกุศลละ โลภะ โทสะ โมหะ ถ้ากำลังโลภ การปฏิบัติธรรมคือ ละโลภะ ในขณะที่โลภะกำลังเกิด นั่นคือ ปฏิบัติธรรม ถ้าเป็นผู้ที่จะปฏิบัติธรรม ไม่ต้องรอเวลาอื่น ขณะที่กำลังโกรธนั่นเอง ละความโกรธ เป็นความไม่โกรธ ขณะนั้น เป็นการปฏิบัติธรรม กำลังริษยา กำลังตระหนี่ หรืออกุศลใดๆ ก็ตาม ชึ่งกำลังเกิดในขณะนั้น อยากจะปฏิบัติ คือ ละอกุศลในขณะนั้น

แต่การละอกุศล เป็นเรื่องทำไม่ได้อย่างที่ใจคิด หรือหวัง อาจจะมีหลายท่านที่ตั้งปณิธาน หรือว่ามีความตั้งใจว่าจะละอกุศล แต่พอถึงเวลาจริงๆ ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ เพราะแม้พระโพธิสัตว์ ที่ได้บำเพ็ญบารมีมาหลายพระชาติ ก็ยังต้องเป็นไปตามกำลังของอกุศล ซึ่งยังไม่ได้ดับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
namarupa
วันที่ 26 ก.ย. 2549

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ประสาน
วันที่ 19 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 19 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

ด้วยความเคารพยิ่ง จาก ใหญ่ราชบุรี – ธิดารัตน์ เดื่อมขันมณี

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 27 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ