ต้องละเอียดรอบคอบ จึงได้ประโยชน์จากพระธรรม
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  25 ก.ย. 2549
หมายเลข  2181
อ่าน  819

จะเห็นได้ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรมอย่างละเอียด เพื่อเกื้อกูลผู้ฟังให้เกิดความเข้าใจ ถ้าไม่ฟัง แล้วไปทำอย่างอื่น จะเข้าใจพระธรรมได้อย่างไรเพราะฉะนั้น ผู้ที่เป็นชาวพุทธควรศึกษาพระธรรม ด้วยความเคารพนอบน้อมต่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าไม่จำเป็นต้องศึกษาโดยละเอียด

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า คงไม่ทรงแสดงธรรมอย่างละเอียดเช่นนี้ โปรดศึกษาและพิจารณาพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัพุทธเจ้าด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อจะได้รับประโยชน์จากพระธรรมจริงๆ


  ความคิดเห็น 1  
 
namarupa
namarupa
วันที่ 26 ก.ย. 2549

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pamali
วันที่ 29 ก.ย. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 26 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ