โลภะวันนี้เป็นปัจจัยให้เกิดโลภะต่อไปในอนาคต
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  2 ต.ค. 2549
หมายเลข  2227
อ่าน  430

ทุกคนมีโลภะเหนียวแน่น   โลภะเกิดแล้วเกิดอีก   จึงเป็นการดี  ที่จะรู้ขณะจิตที่มีโลภะอย่างละเอียดขึ้น   เมื่อเห็นสิ่งที่น่าพอใจ  ได้ยินเสียงไพเราะ   ความพอใจสิ่งที่เห็นหรือได้ยินก็แทบจะเกิดขึ้นทันที   บังคับบัญชาไม่ได้  เพราะมีเหตุปัจจัยที่พร้อมจะให้เกิดขึ้น  เราติดสิ่งที่น่าพอใจวันนี้ก็เพราะว่า   เราติดข้องมาแล้วในอดีต โลภะวันนี้เป็นปัจจัยให้เกิดโลภะต่อไปในอนาคต


  ความคิดเห็น 1  
 
narong.p
narong.p
วันที่ 3 ต.ค. 2549

รู้อย่างนี้แล้ว   อาจทำให้เกิดความพยายามด้วยความเป็นเราในการเจริญกุศล หรือเสมือนว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบรรลุอริยสัจธรรมเพราะมีอกุศลทั้งวัน  แต่ตามความเป็นจริงแล้ว  การฟังธรรมเพื่อความเข้าใจนั้นเป็นการเจริญกุศลและสะสมปัญญาในขั้นการฟัง ทีละเล็กละน้อย ค่อยๆ สะสมไป  ต้องมั่นคงในการฟัง   และเข้าใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง  พิจารณาใคร่ใคร  มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น  มากพอที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิด ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏ เช่น การเห็นว่าเป็นจิตเห็น ไม่ใช่เป็นเราที่เห็น สิ่งที่ปรากฏทางตาว่าเป็นสีไม่ได้มีคน สัตว์ สิ่งของ ในนั้นเลย จริง ๆ ซึ่งจะต้องมีความอดทนมากพอที่จะค่อยๆ สะสมไป ฟังไปอีกนานแสนนาน   ก็ต้องถามตนเองว่าหากรู้อย่างนี้แล้ว   จะมีความอดทนที่จะฟังเพื่อให้รู้ความจริงในสภาพธรรมที่ปรากฏแต่ละทางต่อไปหรือไม่   หรือว่ารู้อย่างนี้ว่าอีกนานแสนนาน   (จิรกาลภาวนา)เหมือนการจับด้านมีด  เลยไม่ฟัง และพยายามที่จะไปทำ เช่น   การนั่งหลับตาเพื่อการจดจ้องที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งคิดว่าเป็นการเจริญสมาธิ  ซึ่งไม่ใช่หนทางเลย  เพราะการศึกษาธรรมเพื่อการเจริญสติปัฏฐานคือการเจริญ "ปัญญา" ไม่ใช่ "การทำ"

   ดังนั้นหากมีขันติ  มากพอ  ปัญญาก็จะค่อยๆ เจริญขึ้นถึงการบรรลุอริยสัจธรรมได้จริงๆ  โดยต้องไม่เกิดความท้อถอย  หรือใจร้อนที่จะเข้าใจได้เร็วๆ หรืออยากที่จะให้สติปัฏฐานเกิดไวๆ   ทำไมไม่เกิดสักที  ฟังมาตั้ง ๒๐-๓๐ ปีแล้ว   การคิดเช่นนี้ไม่ถูกต้องเหตุกับผลไม่ตรงกัน   เพราะอวิชชานั้นสะสมมามากแค่ไหน แสนโกฏกัลป์ แล้วจะให้วิชชาที่สะสมเพิ่มขึ้นทีละน้อยเป็นเหตุปัจจัยให้สติเกิดเร็วๆ ได้อย่างไร

  ดังนั้น  ที่ถูกต้อง  คือ   ต้องอาจหาญร่าเริง  ที่จะรู้ความจริงว่า  ทุกอย่างเป็นธรรมไม่ใช่ เรา สะสมไปโดยไม่คาดหวังหรือคำนึงว่า  เมื่อไรสติจะเกิด  เพราะโลภะจะคอยแทรกให้หลงทางหรือคิดผิดอยู่เสมอๆ ตลอดเวลา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pamali
วันที่ 29 ก.ย. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 27 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ