ละกิเลสไม่ได้ ถ้ามิได้ศึกษาอย่างละเอียดรอบครอบ

 
ธรรมทัศนะ
วันที่  25 ก.ย. 2549
หมายเลข  2178
อ่าน  1,415

เมื่อเราได้ศึกษาคำสอนทำให้เราตระหนักว่า การจะหมดกิเลสเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย ถ้าบุคคลนั้น มิได้รับการศึกษาอย่างละเอียดรอบครอบ มีคำกล่าวว่า นิพพานนั้นไกลเกินฝัน คือฝันหรือนึกอย่างไรก็ฝันไม่ถึง แต่เดี๋ยวนี้อาจารย์บางท่าน มิได้ศึกษาใช้วิธีพิจารณาตามที่ตัวเองเข้าใจ บางท่านอ้างความเป็นพระอรหันต์ สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคน ที่ต้องช่วยกันรักษาสิ่งที่ถูกต้อง คือคำสอนที่เหลือไว้ในพระไตรปิฏก เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งของคนรุ่นต่อไป จะได้มีหลักมีเกณฑ์ ไว้เป็นที่พึ่งสำหรับตัวเอง เพราะเดี๋ยวนี้ ได้มีความคิดให้เห็นกันแล้วว่า พระไตรปิฏกไม่สำคัญ ไม่ต้องศึกษา แล้วอะไรจะเป็นหลักในการศึกษาและปฏิบัติ ถ้าท่านมิได้เทียบเคียงกับคำสอนของผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้ว


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
namarupa
วันที่ 26 ก.ย. 2549

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 27 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ