ขายอาหารจำพวกเนื่อสัตว์บาปไหม
 
tornado
วันที่  2 ส.ค. 2555
หมายเลข  21504
อ่าน  7,627

ผมอยากเรียนถามทุกท่านที่มีใจใฝ่ในศีลธรรมความดี ผม ตอนนี้เปิดร้านขายอาหารซีฟูดเป็นกับแก้มในร้านนั่งกินแห่งหนึ่ง อยากทราบว่า ผมขาย หมู หมึก กุ้ง แต่มันตาย ผมไม่ได้สั่งไห้เขาฆ่ามันนะครับ หมึกผมซื้อที่ตายมาแล้ว ส่วนกุ้งก็หาซื้อที่มันตายแล้ว โอเคเลยว่าอาหารผมไม่ได้สดเท่ากับร้านทั่วๆ ไป ผมอยากทราบผมเอาเนื้อและร่างกายของสัตว์พวกนี้มาค้าขายผมจะบาปไหม เพราะเราเอาร่างกายเขามาประกอบอาชีพ แต่ร้านผมไม่ได้ขายพวกหอยนะครับเพราะมันยังไม่ตาย รบกวนพวกท่านที่รู้แจ้งช่วยแนะนำผมด้วย ขอบคุณครับ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 3 ส.ค. 2555

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     บาป คือ ขณะที่ทำอกุศลกรรม มีการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่ง บาปที่เป็นการฆ่าสัตว์ คือ สัตว์นั้นจะต้องมีชีวิต รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตมีจิตคิดจะฆ่า มีพยายามที่จะฆ่า และสัตว์นั้นตายด้วยความพยายามนั้น จึงจะครบองค์กรรมบถ เป็นบาป เป็นอกุศลกรรม เพราะฉะนั้น ในเมื่อสัตว์ที่คุณเอามาทำอาหาร ซื้อสัตว์ที่ตายแล้วมาทำอาหาร สัตว์นั้นก็ไม่มีชีวิตให้คุณฆ่า ก็ไม่บาปที่เป็นอกุศลกรรม ครับ แม้พระอริยสาวกผู้เป็นพระโสดาบัน  ท่านก็ประกอบอาหาร  โดยการซื้อสัตว์ที่ตายแล้ว คือ     ท่านสีหเสนาบดี ซื้อ เนื้อสัตว์ที่ตายแล้วมาประกอบอาหาร ให้พระพุทธเจ้าเสวย ก็ไม่บาปอะไร เพราะ สัตว์ตายแล้ว ครับ ซึ่ง ท่านผู้ถามก็ซื้อสัตว์ตายจากผู้อื่น โดยที่ก็ไม่ได้เป็นคนเลี้ยงสัตว์นั้นด้วยตนเอง ก็ไม่เข้าอาชีพท่ไม่ควรประกอบ คือ การขายเนื้อเพราะ มุ่งหมายถึง จะต้องเลี้ยงด้วยตนเอง และฆ่า มาทำเนื้อขาย ครับ เพราะฉะนั้น ในกรณี ไม่บาป เพราะไม่มีเจตนาฆ่า เพราะสัตว์ตายแล้ว และเป็นอาชีพที่ไม่ผิดในอาชีพที่ควรประกอบ ครับ

ขออนุโมทนาที่ร่วมสนทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
munlita
วันที่ 3 ส.ค. 2555

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 3 ส.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     ถ้าไม่ได้ฆ่าเอง  และไม่ได้สั่งให้คนอื่นฆ่า  ก็ไม่เป็นบาป ไม่เป็นอกุศลกรรม   และถ้าเพียงขายอาหารเหล่านี้  โดยที่ไม่ได้ขายของมึนเมาเช่นสุรา เบียร์ เป็นต้นด้วย ก็ยิ่งปลอดภัย เพราะไม่ได้กระทำอกุศลกรรม    และ   ไม่ได้ประกอบอาชีพที่ไม่ควรประกอบ เพราะจากเหตุการณ์ที่กล่าวมา      ผู้ขายน่าจะขายเพียงอาหารเท่านั้นไม่ได้ขายสุรา เบียร์ ด้วย?

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

สัตตวณิชชา มังสวณิชชา มัชชวณิชชา วิสวณิชชา  

     ชีวิตในภพหนึ่งชาติหนึ่งสั้นมาก   ชีวิตที่เหลืออยู่นี้  ก็ควรที่จะเป็นไปเพื่อการสะสมความดี และ ฟังพระธรรม ให้เข้าใจ  สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกต่อไป  เพราะอย่างอื่น เป็นที่พึ่งไม่ได้เลยจริงๆ   นอกจากกุศลธรรมที่ตนเองได้สะสมไว้แล้วเท่านั้น  ครับ

 ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
tornado
วันที่ 4 ส.ค. 2555

ขอบคุณท่านทั้งหลายที่ได้ชี้แสงแห่งธรรมไห้ผม ตอนนี้กระผมคงได้ประกอบอาชีพต่อไปโดยสบายได้แล้วครับ ผมเน้นแต่สัตว์ที่ตายแล้วเท่านั้นไม่ได้สั่งไห้คนขายฆ่าและก็ไม่ได้ขายของมึนเมาทั้งสิ้นครับ ปัจจุบันผมอายุ 23 ปี ชีวิตอาจสั้นหรืออีกยาวไกลก็ไม่แน่ใจ เลยไม่อยากสร้างบาปไปพร้อมกับการเลี้ยงครับ ขอบคุณจากใจครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Jetanat
วันที่ 16 ส.ค. 2556

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Tommy9
Tommy9
วันที่ 19 มี.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
Celebia
Celebia
วันที่ 17 ก.ย. 2562

กราบขอบพระคุณในความกระจ่างค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ