พระสงฆ์สาวกฟังพระธรรมแล้ว ก็ได้รู้อริยสัจจธรรม
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  14 ก.ย. 2549
หมายเลข  2095
อ่าน  579

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมไว้ เพื่อให้บุคคลอื่นศึกษา และอบรมเจริญปัญญาจนดับกิเลสได้ด้วย ซึ่งในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพพานนั้นมีพระสงฆ์สาวกเป็นอันมาก เมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วก็ได้รู้อริยสัจจธรรม บรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยสาวกเป็นจำนวนไม่น้อยเลย เมื่อกาลสมัยล่วงมา ก็สังเกตได้จากการศึกษาพระธรรมของพุทธศาสนิกชนว่ามีมากหรือน้อย


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 27 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ