มหาสติปัฎฐานเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  18 ก.ย. 2549
หมายเลข  2123
อ่าน  638

มหาสติปัฎฐานเป็นพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ และทรงแสดง เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เป็นแก่นแท้ เป็นพระธรรมคำสอน ที่แสดงถึงการเป็นพระอรหันตสัมมสัมพุทธเจ้า เพราะถ้าไม่ได้ทรงแสดงมหาสติปัฎฐานก็จะไม่ทรงเป็นพระอรหันตสัมมนาสัมพุทธเจ้าคำสอนของพระองค์ จึงเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนต้องศึกษาจริงๆ มหาสติปัฏฐานเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษา และพิจารณาโดยละเอียดจริงๆ และมหาสติปัฎฐานก็เป็นการอบรมเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันในขณะนี้เอง ไม่ใช่การไปปฏิบัติที่ผิดปรกติจากชีวิตจริง


  ความคิดเห็น 1  
 
pamali
วันที่ 29 ก.ย. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 27 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ