กรรมย่อมส่งผลตามโอกาสอันควร
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  21 ก.ย. 2549
หมายเลข  2148
อ่าน  607

คำว่า กรรม คือการกระทำ ความจงใจ ความตั้งใจกระทำทางกาย ทางวาจา และทางใจ   ว่าโดยปรมัตถธรรม ได้แก่ เจตนาเจตสิก  เจตนาที่เกิดร่วมกับกุศลจิตและอกุศลจิต   เมื่อสำเร็จเป็นกรรมย่อมส่งผลตามโอกาสอันควร   เมื่อไม่สบโอกาสอันควรอาจไม่ให้ผล  คนที่ทำไม่ดีเมื่อกรรมไม่ดีนั้นให้ผล  ย่อมรับผลที่ไม่ดีตามเหตุ  แต่เนื่องจากแต่ละคนในแต่ละชาติมีการกระทำกรรมทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีไว้มากมาย บางครั้งแม้กระทำกรรมไม่ดี แต่ช่วงนั้นได้รับผลของกรรมดีในอดีตอยู่   จึงปรากฏว่าการกระทำไม่ดีไม่ให้ผล  ควรทราบความจริงว่ากรรมที่ทำไว้แล้วทุกขณะ ไม่มีการสูญหายไปไหนเมื่อสบโอกาสย่อมให้ผลตามควรแก่เหตุที่กระทำไว้ 


  ความคิดเห็น 1  
 
pamali
วันที่ 29 ก.ย. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 27 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ