สติปัฏฐานเป็นการระลึกรู้ลักษณะสภาพธรรมตามปกติ
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  18 ก.ย. 2549
หมายเลข  2125
อ่าน  587

การเจริญวิปัสสนาภาวนานั้น เป็นการอบรมเจริญสติปัฏฐาน ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏเพราะเหตุปัจจัย เป็นการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมตามปกติ ตามความเป็นจริงจนปัญญาเจริญขึ้น คมกล้าขึ้น เมื่อรู้แจ้งอริยสัจจธรรมก็ดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉท


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 7 ธ.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pornpaon
วันที่ 9 ธ.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 3  
 
peem
วันที่ 17 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 23 ส.ค. 2557

สภาพธรรมะปรากฏอยู่ตลอดเวลา แต่สติจะเกิดต่อเมื่อมีความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะนั้นๆ ต้องเกิดจากการศึกษาพระธรรมโดยการฟังให้เข้าใจถูกตรงความเป็นจริงที่ทรงแสดง คิดเองไม่ได้ จนกว่าปัญญาจะคมกล้า สติทำกิจของสติเอง โดยไม่มีตัวเราที่ไปทำการศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 27 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ