สนทนาธรรม ณ โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ...วันนี้มีที่พึ่งหรือยัง (ตอนที่ ๑)
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  6 เม.ย. 2555
หมายเลข  20916
อ่าน  920

ในชีวิตแต่ละวัน อกุศลเพิ่มมากแค่ไหน เห็น แต่ละครั้งเกิดขึ้นแล้วดับไป ตามมาด้วยความติดข้องพอใจ หรือไม่ก็ขุ่นเคืองใจ เห็นสิ่งที่น่าพอใจเป็นที่พึ่งได้ไหม เห็นแต่ละครั้ง มีแต่จะสะสม เพิ่มอกุศลมากขึ้น แท้จริงเห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏเท่านั้น เพียงปรากฏ แล้วหมดไป จะเป็นของเราได้หรือ เพราะไม่รู้ความจริง ก็ติดข้องยึดถือ เกิดอยู่ในโลก แล้วรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏ เห็นเพียงสิ่งที่ปรากฏ ได้ยินเพียงเสียง ได้กลิ่นเพียงกลิ่น ได้ลิ้มรสเพียงรส กระทบสัมผัสเพียงแข็งหรืออ่อน เย็นหรือร้อน ตึงหรือไหวเท่านั้น ดีกว่าอยู่ไปด้วยความไม่รู้แล้วเพิ่มความติดข้อง จนกว่าจะมีที่พึ่ง คือ ความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่มีจริง

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่งค่ะ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
แก่นไม้หอม
วันที่ 6 เม.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 6 เม.ย. 2555

ถ้าสติเกิด ทุกขณะ แต่ละหนึ่ง เป็นธรรมะ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kinder
วันที่ 7 เม.ย. 2555

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Patikul
Patikul
วันที่ 7 เม.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอกราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pamali
วันที่ 7 เม.ย. 2555

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ