ประโยชน์ของการสะสมความเข้าใจ [เวปุลปัพพตสูตร]
 
wittawat
วันที่  16 ก.พ. 2555
หมายเลข  20565
อ่าน  1,054

ประโยชน์ของการสะสมความเข้าใจ

ความไม่รู้ในสิ่งที่มีจริงมีนาน และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ปัญญาที่เริ่มเข้าใจ แม้เพียงเล็กน้อย สามารถรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏในขั้นการฟัง สะสมมากขึ้น กระทั่งสามารถเข้าใจลักษณะของ สภาพธรรมที่ปรากฏ เมื่อละคลายความไม่รู้สภาพธรรมก็ปรากฏตามความเป็นจริง คือ เกิดขึ้นและดับไป

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากเวปุลปัพพต สูตร..ข้อความเตือนสติเรื่องเวปุลปัพพตสูตร


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ