ความเห็นถูกขึ้นเพื่อละความสงสัย [เวปุลปัพพตสูตร]
 
wittawat
วันที่  17 ก.พ. 2555
หมายเลข  20569
อ่าน  670

ความเห็นถูกขึ้นเพื่อละความสงสัย

ขณะนี้ฟังเรื่องราวของธรรม เพื่อปัญญาค่อยๆ สะสมความเห็นถูก เพิ่มความเข้าใจขึ้นว่า สภาพธรรมเป็นอย่างนี้ ที่จะเห็นว่าจากไม่มีอะไรปรากฏ แล้วเริ่มปรากฏแล้วเพียงเล็กน้อยแล้ว หมดไป ไม่กลับมาอีก เป็นจริงอย่างนี้ตลอด และไม่มีทางอื่นเลย นอกจากสะสมความเห็นถูก เพื่อละความติดข้อง ละความสงสัยซึ่งมีเหตุมาจากความไม่รู้

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากเวปุลปัพพต สูตร..ข้อความเตือนสติเรื่องเวปุลปัพพตสูตร


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 17 ก.พ. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น"...สะสมความเห็นถูก เพื่อละความติดข้อง ละความสงสัยซึ่งมีเหตุมาจากความไม่รู้..."

ให้ข้อคิดเตือนใจที่ดีเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณวิทวัต และทีมงาน ด้วยนะครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
nong
วันที่ 18 ก.พ. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
เซจาน้อย
วันที่ 18 ก.พ. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ