เครื่องบั่นทอนสังสารวัฏฏ์ [เวปุลปัพพตสูตร]
 
wittawat
วันที่  17 ก.พ. 2555
หมายเลข  20570
อ่าน  739

เครื่องบั่นทอนสังสารวัฏฏ์

ไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าความตายจะมาถึงเมื่อไร ถ้ายังไม่มีการดับกิเลสเป็นสมุทเฉท ก็ต้องมีการเกิดแล้วตาย และจากโลกนี้ไป สู่ที่ใดก็ไม่ทราบ ต่อไปจะอยู่ที่ไหน ไม่มีใครรู้ แต่ต้องมีปัจจัยจึงเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นจึงควรที่จะไม่ประมาทที่จะศึกษาอบรมเจริญปัญญา เจริญกุศลทุกประการขัดเกลายิ่งๆ ขึ้นไป เพราะประโยชน์ของปัญญา คือ เป็นเครื่องบั่นทอนสังสารวัฏฏ์ เพราะสังสารวัฏฏ์ของคนพาลผู้ไม่รู้สัจจธรรมย่อมยาวนาน

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากเวปุลปัพพต สูตร..ข้อความเตือนสติเรื่องเวปุลปัพพตสูตร


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 17 ก.พ. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น"...ประโยชน์ของปัญญา คือ เป็นเครื่องบั่นทอนสังสารวัฏฏ์..." ให้ข้อคิดเตือนใจที่ดีเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณวิทวัต และทีมงาน ด้วยนะครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
nong
วันที่ 18 ก.พ. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
เซจาน้อย
วันที่ 18 ก.พ. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ


 
  ความคิดเห็น 4  
 
chaweewanksyt
chaweewanksyt
วันที่ 18 ก.พ. 2555

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ