ความต่างของปัญญาที่ฟังและการประจักษ์แจ้งธรรม [เวปุลปัพพตสูตร]
 
wittawat
วันที่  19 ก.พ. 2555
หมายเลข  20583
อ่าน  529

ความต่างของปัญญาที่ฟังและการประจักษ์แจ้งธรรม

   ความเข้าใจขั้นฟัง ขั้นพิจารณา แต่ไม่ได้ประจักษ์การเกิดดับ ก็เข้าใจว่าทุกอย่างหมดไป เพราะสภาพธรรมเกิดแล้วต้องดับ แต่ถ้าปัญญาเจริญโดยรู้ว่าเป็นธรรมสะสมการรู้ว่าเป็นธรรมแต่ละอย่าง ปัญญาสามารถคมกล้าที่จะรู้การเกิดดับด้วยปัญญานั้น 

   อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากเวปุลปัพพต สูตร..ข้อความเตือนสติเรื่องเวปุลปัพพตสูตร


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ