การเพิ่มขึ้นทีละน้อยของความเข้าใจ [เวปุลปัพพตสูตร]
 
wittawat
วันที่  15 ก.พ. 2555
หมายเลข  20553
อ่าน  582

การเพิ่มขึ้นทีละน้อยของความเข้าใจ

   ไม่ใช่เรื่องการพยายามให้เห็นถูก แต่เข้าใจขึ้นก็เป็นอนัตตาที่เพิ่มทีละเล็กละน้อย เหมือนน้ำที่ใส่ในโอ่งวันละหยด ยากที่โอ่งจะเต็ม แต่เมื่อไรที่เต็มก็คือ รู้ทั่วทั้งหมดว่าเป็นธรรม ขณะนี้มีธรรมแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรม จนกว่าจะฟังแล้วเข้าใจ คลายความสงสัย คลายความหลงลืมว่า ขณะนี้เป็นธรรม ไม่เป็นอย่างอื่น นอกจากธรรมที่มีลักษณะอย่างนี้

   อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากเวปุลปัพพต สูตร..ข้อความเตือนสติเรื่องเวปุลปัพพตสูตร


  ความคิดเห็น 1  
 
mari
วันที่ 15 ก.พ. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

   รูปเหมือน จอทีวี นาม เหมือนสัญญาณที่ส่งมาเข้าจอทีวีมีเรื่องมากมายผ่านไป การฟังพระธรรมที่มั่นคงใส่ใจระลึกรู้ว่ากายนี้เป็นรูปจิตนี้เป็นนามไม่ใช่เราจริงๆ ทุกอย่างเป็นสภาพธรรมแต่ละอย่างๆ จะละคลายในตัวตนทีละน้อยๆ ค่ะ

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pat_jesty
วันที่ 15 ก.พ. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ผิน
วันที่ 15 ก.พ. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ