ความหมายของน้อมไปสู่ธรรม [เวปุลปัพพตสูตร]
 
wittawat
วันที่  14 ก.พ. 2555
หมายเลข  20552
อ่าน  1,208

ความหมายของน้อมไปสู่ธรรม

   น้อมไปสู่ธรรม หมายถึง จิตและเจตสิก ที่กำลังรู้สภาพธรรม  เข้าใจทีละเล็กทีละน้อย เมื่อมีความเข้าใจขึ้น ก็น้อมไปสู่การรู้ยิ่งขึ้น ออกจากความไม่รู้ทีละเล็กทีละน้อย  เข้าไปสู่ความเข้าใจมากขึ้น

   อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากเวปุลปัพพต สูตร..ข้อความเตือนสติเรื่องเวปุลปัพพตสูตร


  ความคิดเห็น 1  
 
pat_jesty
วันที่ 15 ก.พ. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ผิน
วันที่ 15 ก.พ. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
เซจาน้อย
วันที่ 16 ก.พ. 2555

ขอนอบน้อมแ่ด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Nataya
วันที่ 10 ม.ค. 2563

  กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ