เครื่องพิสูจน์ความรู้และความไม่รู้ [เวปุลปัพพตสูตร]
 
wittawat
วันที่  13 ก.พ. 2555
หมายเลข  20545
อ่าน  595

เครื่องพิสูจน์ความรู้และความไม่รู้

   การฟังเป็นเครื่องพิสูจน์ความไม่รู้ของตนด้วยว่าสะสมมามากน้อยเพียงใด จากความเข้าใจว่า ขณะนี้คือธรรม เมื่อฟังยิ่งขึ้นก็ทราบว่าไม่เที่ยง รู้ว่าธรรมเกิดปรากฏแล้วจึงดับ แต่ถ้ายังไม่ใช่ปัญญา ที่อบรมเข้าถึงลักษณะของธรรม ก็ยังไม่สามารถที่จะประจักษ์การเกิดขึ้นและดับไปของสภาพธรรมเพราะฉะนั้นความเข้าใจสภาพธรรมที่ละเอียดเพิ่มขึ้นเพียงใด ก็คือ เครื่องวัดความเข้าใจจากการฟัง 

   อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากเวปุลปัพพต สูตร..ข้อความเตือนสติเรื่องเวปุลปัพพตสูตร

 


  ความคิดเห็น 1  
 
nong
วันที่ 14 ก.พ. 2555

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 14 ก.พ. 2555

"เข้าใจสภาพธรรมที่ละเอียดเพิ่มขึ้นเพียงใด คือ เครื่องวัดความเข้าใจจากการฟัง"

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
เซจาน้อย
วันที่ 14 ก.พ. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ