พระเจ้าอโศกรับสั่งพญากาฬนาคเนรมิตพระพุทธรูป [มหาวิภังค์]
 
paderm
paderm
วันที่  18 ส.ค. 2554
หมายเลข  18981
อ่าน  980

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 79

[พระเจ้าอโศกรับสั่งพญากาฬนาคเนรมิตพระพุทธรูปให้ดู]

     *พระราชาผู้ทรงประกอบแล้วด้วยฤทธิ์เหล่านี้  วันหนึ่งทรงใช้สังขลิกพันธ์  อันกระทำด้วยทอง  ให้นำพญานาคนามว่า  กาฬะ  มีอายุตลอด กัปหนึ่ง  ผู้ใดพบเห็นพระรูปของพระพุทธเจ้าทั้ง  ๔  พระองค์เชิญให้ขนดเหนือบัลลังก์  อันควรค่ามาก  ภายใต้เศวตฉัตร  ทรงกระทำการบูชา  ด้วยดอกไม้ทั้งที่เกิดในน้ำ  ทั้งที่เกิดบนบก  หลายร้อยพรรณและด้วยสุวรรณบุปผา  ทรงแวดล้อมด้วยนางฟ้อน  ๑๖,๐๐๐   ผู้ประดับแล้วด้วยอลังการทั้งปวงโดยรอบ ตรัสว่า  เชิญท่านกระทำพระรูปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ผู้ทรงยังจักร  คือ พระสัทธรรมอันประเสริฐให้หมุนไป  ทรงพระญาณอันหาที่สุดมิได้  ให้ถึงคลองแห่งดวงตาเหล่านี้ของข้าพเจ้าก่อนเถิด  ดังนี้  ทอดพระเนตรพระพุทธรูปอันพญานาคนามว่า  กาฬะ  นั้นเนรมิตแล้ว  ประหนึ่งว่าพื้นน้ำอันประดับแล้วด้วยดอกกมล  อุบล  และปุณฑริกซึ่งแย้มบาน  ปานประหนึ่งว่าแผ่นฟ้า  อันพราวพรายด้วยความระยิบระยับด้วยการพวยพุ่งแห่งข่ายรัศมีของกลุ่มดารา  เพราะความที่พระพุทธรูปนั้น  ทรงมีพระสิริด้วยพระมหาปุริสลักษณะ  ๓๒  ประการ ประดับแล้วด้วยอนุพยัญชนะ  ๘๐ ประการ  ซึ่งบังเกิดแล้วด้วยอำนาจแห่งบุญอันพรรณรายทั่วพระสรีระทั้งสิ้น  งดงามด้วยจอมพระเศียรอันเฉิดฉายด้วยพระเกตุมาลา  ซึ่งปราศจากมลทินสีต่างๆ ประหนึ่งยอดแห่งภูเขาทอง  อันแวดวงด้วยสายรุ้งและสายฟ้า  อันกลมกลืนกับแสงเงิน  เป็นประหนึ่งจุดูดดึงดวงตาแห่งคณะพรหมทวยเทพมวลมนุษย์ฝูงนาค  และหมู่ยักษ์  เพราะพระพุทธรูปนั้นมีความแพรวพราวด้วยความฉวัดเฉวียนแห่งพระรัศมีอันแผ่ออกข้างละวา วงล้อมรัศมีอันวิจิตรด้วยสีมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงเป็นต้น  ได้ทรงกระทำการบูชาอันได้นามว่า  บูชาด้วยดวงตา  ตลอด  ๗  วัน. 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 7 พ.ย. 2558

สาธุ ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ผู้มีความประมาท
วันที่ 10 พ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kullawat
วันที่ 29 ม.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ