ความจริง [อักโกสกสูตร]

 
wittawat
วันที่  21 ก.ค. 2554
หมายเลข  18790
อ่าน  1,507

ความจริง

เมื่อมีการเริ่มเข้าใจจะมากหรือน้อยก็ตาม แม้ในขั้นการฟัง ขณะนั้นเริ่มละความไม่รู้ว่า จริงๆ แล้วไม่มีเรา เห็นเป็นเห็น ได้ยินเป็นได้ยิน เสียงเป็นเสียงเริ่มที่จะรู้ว่า ธรรมมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่าง เพราะความเข้าใจมีมากขึ้น ก็ละความต้องการ เมื่อนั้น สัมมาสติ มีปัจจัยจึงเกิดรู้ลักษณะเฉพาะลักษณะนั้นแล้วก็ดับ เป็นอนัตตา เริ่มรู้ตามความเป็นจริงว่า มีเฉพาะสิ่งนั้นเท่านั้น สิ่งอื่นไม่มี โลกก็ไม่มี โต๊ะ เก้าอี้ คนหนึ่งคนใดก็ไม่มี มีเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏที่เป็นธรรม แล้วก็ดับ

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจาก

อักโกสกสูตร.. ข้อความเตือนสติเรื่องอักโกสกสูตร


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 22 ก.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ผิน
วันที่ 23 ก.ค. 2554
ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
intira2501
วันที่ 24 ก.ค. 2554
ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 30 ก.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 30 ก.ค. 2564
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ