อรรถของศรัทธา [สัทธาสูตร]

 
wittawat
วันที่  3 ส.ค. 2554
หมายเลข  18859
อ่าน  1,257

อรรถของศรัทธา

ศรัทธา คือ ความเชื่อ ความเลื่อมใส ในพระรัตนตรัย ในกรรม และผลของกรรมในคุณความดี ปรุงแต่ง ให้จิตตุปาท คือ จิต เจตสิกขณะนั้นผ่องใส

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากสัทธา สูตร..ข้อความเตือนสติเรื่องสัทธาสูตร


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 4 ส.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
orawan.c
วันที่ 4 ส.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
วันที่ 4 ส.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะ ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pat_jesty
วันที่ 4 ส.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
nong
วันที่ 5 ส.ค. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
วันที่ 5 ส.ค. 2554
ขออนุโมทนาในกุศลจิตด้วยค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ