ความเจริญขึ้นของศรัทธา [สัทธาสูตร]

 
wittawat
วันที่  4 ส.ค. 2554
หมายเลข  18863
อ่าน  1,161

ความเจริญขึ้นของศรัทธา

ศรัทธา ความผ่องใสมีหลายระดับ ถึงความเป็นอินทรีย์ เมื่อรู้ลักษณะธรรมตามความเป็นจริง เพราะกระทบสัมผัสทั้งวัน เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นเรา ไม่ใช่สัทธินทรีย์ จนถึงขั้นเห็นถูกตามความเป็นจริง ผ่องใสจากความไม่รู้ จนกว่าจะเป็นโลกุตตรศรัทธา ผ่องใสอย่างยิ่ง เพราะมีธาตุไม่เกิดดับเป็นอารมณ์ ที่ความเห็นผิดเป็นเรา สงสัยคุณพระรัตนตรัยตลอดสังสารวัฏฏ์จะถึงความหมดเชื้อ สิ้นสุด

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากสัทธา สูตร..ข้อความเตือนสติเรื่องสัทธาสูตร


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 4 ส.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 4 ส.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะ ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pat_jesty
วันที่ 4 ส.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
วันที่ 5 ส.ค. 2554
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Jans
วันที่ 5 ส.ค. 2554
ขอบคุณและขออนุโมทนาคะ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
พุทธรักษา
วันที่ 2 ม.ค. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ