ชวนจิตของผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์
 
วิริยะ
วันที่  9 มิ.ย. 2554
หมายเลข  18516
อ่าน  1,085

ชวนจิตของผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์ มีกี่ดวง ?


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 มิ.ย. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยชวนจิต มี 55 

อกุศลจิต  ๑๒   หสิตุปปาทจิต  ๑   มหากุศลจิต  ๘   มหากิริยาจิต  ๘

รูปวจรกุศลจิต  ๕  ดวง รูปาวจรกิริยาจิต  ๕  ดวง  อรูปาวจรกุศลจิต ๔  ดวงอรูปาวจรกิริยาจิต ๔  ดวง  มรรคจิต ๔  ผลจิต  ๔  รวมเป็น 55  ครับ 

--------------------------------------------------------

ผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันต์จึงไม่มีชวนจิต คือ  มหากิริยาจิต  ๘  หสิตุปปาทจิต  ๑

รูปาวจรกิริยาจิต  ๕  อรูปาวจรกิริยาจิต ๔  อรหัตถมรรค ๑ อรหัตถผล ๑ รวม 20

----------------------------------------------------

ดังนั้นผู้ไม่ใช่พระอรหันต์จึงมีชวนจิตเกิดได้ 55-20 ได้ 35 ดวงครับ คือ

อกุศลจิต  ๑๒  มหากุศลจิต  ๘ รูปวจรกุศลจิต  ๕   อรูปาวจรกุศลจิต ๔  มรรค ๓ ผล ๓

เชิญคลิกอ่านพื้นฐานเรื่อง ชวนะ ได้ที่นี่ครับ

ชวนกิจ

ขออนุโมทนาอาจารย์วิชัยที่ให้ความรู้ในเรื่องนี้ครับ

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วิริยะ
วันที่ 9 มิ.ย. 2554

เรียนความเห็นที่ 1

จะเข้าไปศึกษาตาม link ที่ให้มา ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 มิ.ย. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 10 มิ.ย. 2554
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 10 มิ.ย. 2554

ชวนจิตของปุถุชนส่วนมากเป็นอกุศล   บางขณะก็เป็นกุศล   แล้วแต่การสะสม

ไม่ใช่ว่าจะมีแต่อกุศล   หรือ  กุศล   เ้กิดตลอดเวลา   วันหนึ่งๆ   อกุศลเกิดมาก 

แต่ขณะที่กุศลเกิดก็มีกำลัง    จึงไม่ควรประมาทในการเจริญกุศลค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ลุงหมาน
ลุงหมาน
วันที่ 20 มิ.ย. 2554

 ขออนุโมทนาในกุศลจิตครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
pamali
วันที่ 20 มิ.ย. 2554
ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ