หลักมหาปเทส ๔ มีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับ
 
WS202398
วันที่  9 มิ.ย. 2554
หมายเลข  18518
อ่าน  1,412
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 มิ.ย. 2554
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 9 มิ.ย. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
WS202398
วันที่ 13 มิ.ย. 2554

หลักมหาปเทศ 4 นี้มิได้มีไว้ใช้กับพระไตรปิฎกใช่หรือไม่ครับ เพราะพระไตรปิฎกถือว่าเป็น

ธรรม เป็นวินัยแล้ว มิได้มีการกล่าวอ้างแบบต่างๆ 4 แบบข้างต้น

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
paderm
paderm
วันที่ 13 มิ.ย. 2554

เรียนความเห็นที่ 3 ครับ

  มหาปเทส 4 สำหรับผู้ที่อ้างพระธรรม จึงตรวจสอบด้วยพระธรรมวินัย ว่าถูกต้องหรือไม่

ส่วนพระไตรปิฎก ก็เมือ่ได้อ่านข้อความ ก็พิจารณาว่าสอดคล้องกับพระธรรมวินัยส่วนอื่นๆ

สอดคล้องกันทั้ง 3 ปิฎกหรือไม่ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
WS202398
วันที่ 14 มิ.ย. 2554

ขอบพระคุณสำหรับคำตอบครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ