ชวนกิจ

 
บ้านธัมมะ
วันที่  3 ก.พ. 2551
หมายเลข  7214
อ่าน  3,348

ชวนกิจ

ชวน (การแล่น) + กิจฺจ (หน้าที่ การงาน)

หน้าที่ของจิตคือการแล่นไปโดยเร็ว หมายถึง กิจของจิตที่เป็นชาติกุศล หรืออกุศล หรือกิริยาจิตของพระอรหันต์ และวิบากจิตที่เป็นโลกุตตระ

จิตที่ทำกิจชวนะ เรียกว่า ชวนจิตมี ๕๕ ดวง คือ อกุศลจิต ๑๒ ดวง กุศลจิต ๒๑ ดวง สเหตุกกิริยาจิต ๑๗ ดวง อเหตุกกิริยาหสิตุปาทจิต ๑ ดวง โลกุตตรวิบากจิต ๔ ดวง

ชวนกิจ เป็นกิจของจิตที่แล่นไป เสพอารมณ์ซ้ำๆ กัน โดยปกติเกิดดับติดต่อกัน ๗ ขณะ ขณะสลบ ๖ ขณะ ชวนวิถีวาระแรกหลังจากปฏิสนธิ และชวนวิถีวาระสุดท้ายก่อนจุติ ๕ ขณะ ขณะที่เข้าฌานสมาบัติ หรือผลสมาบัติ มีชวนจิตมากมายจนนับไม่ได้


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
คุณ
วันที่ 5 มิ.ย. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pamali
วันที่ 20 มิ.ย. 2554
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
วันที่ 17 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
yu_da2554hotmail
วันที่ 16 ก.ค. 2566

ยินดีในกุศลจิตค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ