ปัจจัย
 
วิริยะ
วันที่  7 มิ.ย. 2554
หมายเลข  18494
อ่าน  940

เรียนถาม

ลักษณะของจิตใจที่จรดจ้อง จรดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เกือบตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น นึกถึงแต่สิ่งที่ต้องการซึ่งเป็นวัตถุ อาทิ ต้นไม้ ดอกไม้ เป็นต้น อยากทราบว่า สิ่งที่ต้องการนั้น เป็น อารัมณาธิปติปัจจัย หรือไม่อย่างไร ขอบพระคุณอย่างสูง


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 7 มิ.ย. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย  ปัจจัยมีหลายประการ ดังนั้นขณะะที่ต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยโลภะ  ขณะนั้นก็เป็น

เหตุปัจจัย และมีอารมณ์ที่ต้องการ   ก็เป็นอารัมณปัจจัยและปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายแต่

ขณะใดที่ยินดีพอใจต้องการในรูปอย่างยิ่ง รูปนั้นเป็นอารัมณาธิปติปัจจัย แก่อกุศลจิต

คือความติดข้องต้องการครับ ดังนั้นสิ่งที่ต้องการอย่างมาก  จดจ่ออยู่ที่สิ่งนั้น   ทีเป็น

รูปธรรมจะเป็นอารัมณาธิปติปัจจัย แก่ อกุศลจิตคือโลภะนั่นเองครับ

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 7 มิ.ย. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น  ก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่า    "ปัจจัย"  คือ  อะไร?  ปัจจัย คือ สิ่งที่อุปการะเกื้อกูลให้สภาพธรรมเกิดขึ้นหรือดำรงอยู่   หรือ  ที่เข้าใจกัน  คือ เหตุ  ที่ผลธรรมอาศัยเป็นไป,เป็นที่ทราบกันแล้วว่า  เมื่อจิตเกิดขึ้น(รวมทั้งเจตสิกที่เกิดร่วมด้วย)   ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งคือต้องรู้อารมณ์  และเมื่อเกิดความติดข้องต้องการสิ่งใดมากๆ    ไม่อยากจะปล่อยกล่าวคือ อยากจะได้สิ่งนั้นๆ   ยิ่งๆ ขึ้นไป   สิ่งนั้นเป็นอารัมมณาธิปปัจจัย  (เป็นปัจจัยโดยความมีอารมณ์เป็นใหญ)   แก่โลภมูลจิต  ซึ่งเป็นอกุศลจิตที่มีโลภะเป็นมูล  ครับ  ขอเชิญคลิกอ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ ...  อารัมมณาธิปติปัจจัย [๑]   ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 3  
 
วิริยะ
วันที่ 7 มิ.ย. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 8 มิ.ย. 2554

อารัมณาธิปติปัจจัย   หมายถึง   อารมณ์ที่เป็นใหญ่   ควรแก่การใส่ใจ   สนใจเป็นพิเศษ  

อย่างเข่น   สี   เสียง  กลิ่นรส    สัมผัส    เป็นที่น่ายินดี   น่าติดข้อง    ฯลฯ   ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 9 มิ.ย. 2554

 ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
วิริยะ
วันที่ 16 มิ.ย. 2554

เรียนถามค่ะ

โลภะมูลจิตและโลภะเจตสิก เป็นอารัมณาธิปติปัจจัยได้ แต่โทสะมูลจิตและโทสะเจตสิก ไม่เป็นอารัมณาธิปติปัจจัย   อยากทราบว่า  โมหมูลจิตและ  โมหะเจตสิก เป็นอารัมณาธิปติปุจจัยได้หรือไม่ ขอบพระคุณอย่างสูง

 
  ความคิดเห็น 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 17 มิ.ย. 2554

โมหมูลจิต   ไม่เป็นอารัมณาธิปติปัจจัย   โมหเจตสิกที่เกิดกับโทสมูลจิตไม่เป็น

อารัมณาธิปติปัจจัย    ส่วนโมหเจตสิกที่เกิดกับโลภมูลจิตเป็นอารัมณาธิปติปัจจัยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
วิริยะ
วันที่ 17 มิ.ย. 2554

เรียนความเห็นที่ 7

ขอบคุณที่กรุณาอธิบายค่ะ ถ้าไม่ถามแล้วคิดเอง ก็ต้องบอกว่า คิดผิด ตอบผิด 

ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 9  
 
ลุงหมาน
ลุงหมาน
วันที่ 20 มิ.ย. 2554
อ้างอิงจาก : หัวข้อ 18494 ความคิดเห็นที่ 6 โดย วิริยะ

เรียนถามค่ะ

โลภะมูลจิตและโลภะเจตสิก เป็นอารัมณาธิปติปัจจัยได้ แต่โทสะมูลจิตและโทสะเจตสิก ไม่เป็นอารัมณาธิปติปัจจัย   อยากทราบว่า  โมหมูลจิตและ  โมหะเจตสิก เป็นอารัมณาธิปติปุจจัยได้หรือไม่ ขอบพระคุณอย่างสูง

โมหะมูลจิตที่ประกอบด้วยวิจิจฉาเจตสิก ไม่เป็นอารัมณาธิปติปัจจัย เป็นจิตที่ยังไม่

ตัดสินอารมณ์ คือ ไม่มี ฉันทะเจตสิก ปิติเจตสิก อธิโมกเจตสิก ประกอบ

โมหะมูลจิตที่ประกอบอุทธัจจะเจตสิก เป็นอารัมณาธิปติปัจจัยได้ แม้เป็นจิตที่ฟุ้งซ่าน

ไม่มี ฉันทะเจตสิก ไม่มี ปีติเจตสิก ประกอบร่วม แต่ก็ยังเป็นเจตสิกที่เกิดร่วมกับโลภะ

มูลจิตได้

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ