ธรรมเตือนใจ - ทุกคนจะต้องตาย ควรเมตตากัน

 
pirmsombat
วันที่  31 ธ.ค. 2553
หมายเลข  17666
อ่าน  2,865

ข้อความบางตอนจากการบรรยายธรรมโดยท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์

@ เป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อม ขณะนี้

มีเห็น

มีได้ยิน

มีคิดนึก

มีการกระทบสี่งที่แข็งหรืออ่อน

มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไหม

@ ทุกคนจะต้องตาย ควรเมตตากัน

อายุสังขารหาได้เป็นไปตามเฉพาะสัตว์

ที่ยืน นั่ง นอน หรือเดินอยู่เท่านั้นก็หาไม่

วัยย่อมเสื่อมไปทุกขณะที่ยังหลับตาและลืมตาอยู่

เมื่อวัยเสื่อมไปอย่างนั้นหนอ ในตน ซี่งเป็นทางอันตรายนั้นหนอ

ต้องมีความพลัดพรากจากกัน โดยไม่ต้องสงสัย

หมู่สัตว์ที่ยังเหลืออยู่ ควรมีเมตตาเอ็นดูกัน

ส่วนที่ตายไปแล้ว ไม่ควรจะต้องเศร้าโศก

(จากอนิโสจิยชาดก)


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pamali
วันที่ 31 ธ.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
วันที่ 1 ม.ค. 2554

เป็นธรรมะเตือนใจที่มีค่ายิ่งแก่ข้าพเจ้าในปีใหม่ ๒๕๕๔ ค่ะ

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของคุณหมอด้วยค่ะ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chaiyut
วันที่ 1 ม.ค. 2554

ขออนุญาตอันเชิญพระสูตรเตือนใจให้ทุกท่านได้อ่านในกระทู้ของคุณหมอด้วยนะครับ

[เล่มที่ 42] พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 346

ข้อความบางตอน

"มนุษย์เป็นอันมาก ถูกภัยคุกคามแล้ว ย่อมถึงภูเขา ป่า อาราม และรุกขเจดีย์ว่าเป็นที่พึ่ง; สรณะนั่นแลไม่เกษม สรณะนั่นไม่อุดม เพราะบุคคลอาศัยสรณะนั่น ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้

ส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง ย่อมเห็นอริยสัจ ๔ (คือ) ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความก้าวล่วงทุกข์ และมรรคมีองค์ ๘ อันประเสริฐ ซึ่งยังสัตว์ให้ถึงความสงบแห่งทุกข์ ด้วยปัญญาชอบ; สรณะนั่นแลของบุคคลนั้นเกษม, สรณะนั่นอุดม, เพราะบุคคลอาศัยสรณะนั่น ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้"

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณหมอครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
วันที่ 1 ม.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระธรรมที่คุณหมอได้นำมาฝากเป็นธรรมเตือนใจ สำหรับผู้ศึกษาพระธรรมร่วมกันทุกท่าน นั้น เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชีวิตเป็นอย่างยิ่ง ครับ "ด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลที่คุณหมอได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขอจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คุณหมอ มีแต่ความสุข มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และขอให้มีความเจริญมั่นคงในกุศลธรรม ยิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยเทอญ"

...ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณหมอ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 2 ม.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณหมอและทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pirmsombat
วันที่ 2 ม.ค. 2554

ขอบพระคุณมากและอนุโมทนาทุกท่านครับ

ขอพรและคำอนุโมทนา พร้อมทั้งความหวังดีของทุกท่านกลับไปสู่ท่านด้วยครับ

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ทุกท่านครับ

ปีใหม่ตั้งใจจะเจริญกุศลมากขึ้น เพราะยังประมาทอยู่มาก

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เซจาน้อย
วันที่ 2 ม.ค. 2554

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
aurasa
วันที่ 2 ม.ค. 2554

ขอบพระคุณ และขอร่วมอนุโมทนาในวิริยะกุศล ทุกท่านด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
bsomsuda
วันที่ 3 ม.ค. 2554

ขอขอบพระคุณจากใจจริง และขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณหมอและทุกท่านค่ะ ตลอดปีที่ผ่านมาได้ศึกษาพระธรรมผ่านกระดานสนทนานี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจริงๆ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
pirmsombat
วันที่ 3 ม.ค. 2554

ดีใจครับที่คุณ bsomsuda ได้รับประโยชน์

ขอบคุณและอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
aiatien
วันที่ 3 ม.ค. 2554

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
chatchai.k
วันที่ 18 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ