บทอวยพรปีใหม่ แด่...ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

 
khampan.a
วันที่  31 ธ.ค. 2553
หมายเลข  17665
อ่าน  8,094

บทอวยพรปีใหม่แด่ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ โดย ดร. สวนิต ยมาภัย

"วันนี้ เป็นวันดี ศรีสวัสดิ์น้อมมนัส * นบครู อยู่เบื้องหน้าท่านอาจารย์สุจินต์ ผู้เมตตาต่อบรรดา ผองศิษย์ สุดประมาณ นานกว่า ห้าสิบปี ที่ท่านสอนท่านโอบเอื้อ อาทร ทุกสถาน ใคร่ให้ศิษย์ เห็นค่า ปัญญาญาณไม่เผินผ่าน เข้าใจ ให้ตรงจริง

ท่านพร่ำสอน หนักหนา ว่าพระธรรม แสนลึกล้ำ สุดเปรียบ เทียบทุกสิ่ง อย่าเผลอพลาด ประมาทคิด จิตประวิง จักได้ที่ พึ่งพิง นิรันดร์กาล เมื่อใกล้ถึง ซึ่งวัน ขึ้นปีใหม่ ปวงศิษย์ขอ น้อมใจ อธิษฐาน ขอให้ได้ เป็นศิษย์ ของอาจารย์ อีกต่อไป แม้นาน สักเพียงใด

ขอให้ท่าน อาจารย์ จำรัสรุ่ง เอกวิถี ที่มุ่ง สำเร็จได้ สรรพทุกข์ ทุรเหตุ * ทุกข์เพศภัย จงอย่าได้ พร้อมพาน ผ่านพ้นเทอญ"

* * หมายเหตุ

- น้อมมนัส คือ น้อมใจ

-ทุรเหตุ คือ เหตุที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 31 ธ.ค. 2553

ธรรมข้อคิด บทกลอนปีใหม่ โดยสหายธรรมผู้หนึ่ง (ซึ่งไม่ประสงค์จะออกนาม) แด่ผู้ร่วมศึกษาพระธรรมทุกท่าน

"ขอมีสุข สวัสดี ในปีใหม่ คิดสิ่งใด ให้สม ปรารถนา ถ้าไม่มี กุศล บำเพ็ญมา จะสุขสม ปรารถนา อย่างไรกันบ้างแสวง มงคล ในทั่วหล้าบ้างเที่ยวเตร่ เฮฮา พาสุขสันต์บ้างเพียงกล่าว วจี อวยพรกันจะได้สุข เพราะสิ่งนั้น คืองมงาย มงคลใด พุทโธ วโร * ตรัสแสดงชัด สามสิบแปด มีความหมายเพื่อเจริญ ผาสุข ความทุกข์คลายทั้งหญิงชาย น้อมประพฤติ สุขอุดม

กล่าวสรุป มงคล ทรงบัญญัติคือวิวัฒน์ ด้วยความดี มีสุขสมซึ่งเจริญ จากปัญญา ที่อบรม เพราะนิยม สนใจ ใฝ่ฟังธรรม"

* * หมายเหตุ วโร หมายถึง ผู้ประเสริฐ (ผู้ประเสริฐที่สุด คือ พระพุทธเจ้า)

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
saifon.p
วันที่ 31 ธ.ค. 2553
ขออนุโมทนานะคะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
vjai
วันที่ 31 ธ.ค. 2553

ขออนุโมทนาด้วยคะ

(พร โดยสหายธรรม แต่งได้ไพเราะ และตรงตามความเป็นจริงคะ)

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
วันที่ 31 ธ.ค. 2553

กราบขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาท่านอาจารย์ค่ะ

ขอบคุณ อ. คำปั่น และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pamali
วันที่ 31 ธ.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะท่านผู้แต่งกลอนที่ไพเราะและมีคุณค่ายิ่งทั้งสองท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
สุรศักดิ์
วันที่ 31 ธ.ค. 2553

ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
paew_int
วันที่ 1 ม.ค. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ ระลึกถึงพระคุณของ ท่านอาจารย์สุจินต์ โดยการฟังธรรมะให้ เข้าใจ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
pkk8591
วันที่ 1 ม.ค. 2554

ขอร่วมอนุโมทนาค่ะ

ได้ฟังวิทยุออนไลน์เกือบทุกวัน แม้จะอยู่ไกลกันคนละฟากฟ้า - ลาสเวกัส ขอขอบพระคุณอย่างสูงในความกรุณาที่ทำให้มีรายการวิทยุออนไลน์

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
aurasa
วันที่ 1 ม.ค. 2554

กราบขอบพระคุณสำหรับคำอวยพร ของสหายธรรมทุกท่าน ขออุโมทนาและระลึกถึงพระคุณท่านอจ.สุจินต์ และท่านวิทยากรทุกท่านเสมอมา ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง และมีประโยชน์อย่างยิ่งในการเข้าใจพระธรรมยิ่งๆ ขึ้น จะน้อมใจฟังต่อไปค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ผิน
วันที่ 1 ม.ค. 2554
ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 1 ม.ค. 2554

พรใดก็ไม่ประเสริฐเท่ากุศลกรรมของตน ท่านอาจารย์สุจินต์ ได้ประกอบคุณงามความดีอันมีค่ายิ่งต่อพระพุทธศาสนาอันเป็นพรที่ประเสริฐที่สุด

ขอกราบ ท่านอาจารย์ เนื่องในวันปีใหม่ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 2 ม.ค. 2554

ขอร่วมกราบเท้าสวัสดีปีใหม่ ท่านอาจารย์ ด้วยครับ

บทกลอนไพเราะมากครับ และผมชอบตอนที่ว่านี้มากครับ "เมื่อใกล้ถึง ซึ่งวัน ขึ้นปีใหม่ปวงศิษย์ขอ น้อมใจ อธิษฐานขอให้ได้ เป็นศิษย์ ของอาจารย์อีกต่อไป แม้นาน สักเพียงใด"

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านผู้แต่งบทกลอนและทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
คุณ
วันที่ 3 ม.ค. 2554

ขออนุโมทนาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
Khaeota
วันที่ 3 ม.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบเท้า ท่านอาจารย์สุจินต์ ที่เคารพยิ่งขออนุญาตคัดลอกข้อความบางตอน จาก คุณครูคำปั่น ค่ะ "ขอมีสุข สวัสดี ในปีใหม่คิดสิ่งใด ให้สม ปรารถนาถ้าไม่มี กุศล บำเพ็ญมาจะสุขสม ปรารถนา อย่างไรกันบ้างแสวง มงคล ในทั่วหล้าบ้างเที่ยวเตร่ เฮฮา พาสุขสันต์บ้างเพียงกล่าว วจี อวยพรกันจะได้สุข เพราะสิ่งนั้น คืองมงาย ธรรมเตือนใจจากพระสูตรค่ะ

ราตรี ของคนผู้ตื่นอยู่ นานโยชน์ ของคนล้าแล้ว ไกลสงสารของคนทั้งหลาย ผู้ไม่รู้อยู่ซึ่งสัทธรรม ย่อมยาว

ขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
aiatien
วันที่ 3 ม.ค. 2554

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 5 ม.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ มกราคม ที่ผ่านมาที่มูลนิธิฯ ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงเรื่องที่จะทำให้ได้คิดพิจารณาถึง วันปีใหม่ มีความบางตอนว่า ...

" ... ประโยชน์ ของการที่ได้มีวันเวลาใหม่ ทุกๆ ขณะ ทุกๆ วัน ได้มีเพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมะ นี่เป็นประโยชน์สูงสุดนะคะ เพราะว่า เกิดมาแล้วก็จากโลกนี้ไปเก็บขยะ หรือ เก็บอะไรไป? ค่ะ โลภะ โทสะ โมหะ การได้รู้ลักษณะสภาพธรรมะ ที่กำลังปรากฏ ในขณะนี้ นะคะ เพิ่มขึ้นๆ แต่ละขณะ จนกว่าจะถึงปีหน้า นะคะ ... "

กราบท่านอาจารย์ ทุกๆ ขณะที่ได้เข้าใจธรรมขอรับ

ขออนุโมทนาในกุศลทุกประการของคุณคำปั่นและทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
พงศ์ศิริ
วันที่ 5 ม.ค. 2554

ดังแสงที่ ส่องมา จากฟ้ากว้าง ช่วยส่องทาง ที่มัวหม่น จนมองเห็น จากร้อนรน รุมใจ ได้ผ่อนเย็น จึงขอเป็น ศิษย์ท่าน จนวันตาย

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
สมศรี
วันที่ 5 ม.ค. 2554
ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
Nongnuch
วันที่ 6 ม.ค. 2554

Thanks you and Anumotana ka.

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
pornpaon
วันที่ 6 ม.ค. 2554

ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
orawan.c
วันที่ 7 ม.ค. 2554

ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
Juthachai
วันที่ 16 ธ.ค. 2554

ขออนุโมทนาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
เซจาน้อย
วันที่ 16 ธ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
chatchai.k
วันที่ 16 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
ก.ไก่
วันที่ 15 เม.ย. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ