ปีใหม่ ๒๕๕๔...เริ่มต้นด้วยการฟังธรรมให้เข้าใจ

 
เมตตา
วันที่  31 ธ.ค. 2553
หมายเลข  17664
อ่าน  2,139

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ท่านอาจารย์จะเตือนพวกเราเสมอๆ ว่า สิ่งที่ประเสริฐที่สุดของการได้เกิดเป็นมนุษย์ ก็คือ การได้เข้าใจพระธรรม พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง เพราะฉะนั้น การศึกษาธรรม การพิจารณาธรรมจึงต้องเป็นผู้รอบคอบ ควรที่จะไตร่ตรองพิจารณาให้เข้าใจตรงตามพระธรรม ไม่ใช่การศึกษาธรรมของบุคคลอื่น นอกจากพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้ว กับสภาพธรรมตามความเป็นจริง ซึ่งเป็นเรื่องละเอียด เป็นเรื่องที่จะต้องตรวจสอบตามอรรถกถา หรือฎีกา ไม่ใช่เชื่อฟังบุคคลอื่น หรือนึกคิดเอง หรือเดาเอาเอง

มิเช่นนั้น ก็จะเสียเวลา เสียประโยชน์อันมีค่าไปอย่างน่าเสียดาย ปีใหม่ ๒๕๕๔ เริ่มต้นด้วยการฟังธรรมให้เข้าใจ เข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลัง ปรากฏขณะนี้ ไม่ใช่ขณะที่ล่วงไปแล้ว เพราะถ้าไปคิดถึงขณะที่ล่วงไปแล้ว ก็จะพลาดการเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏอยู่ ควรฟังให้เข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงขณะนี้ ซึ่งเป็นธรรมะ แม้แต่คำว่า “ธรรมะ” คือ สิ่งที่มีจริง คือ ขณะนี้ สามารถพิสูจน์ได้ ทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่เรา จิตเห็น ทำหน้าที่ เห็น ไม่ใช่เรา จิตได้ยิน ... จิตคิดนึก ก็ทำกิจหน้าที่ของตนของตน เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการฟังธรรมะ มีการเข้าใจ หรือว่าเริ่มมีความเข้าใจมั่นคงไหมว่า สิ่งที่กำลังปรากฏนี้แหละ เป็นสิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ ทรงแสดงความจริง เพื่อที่จะให้คนอื่นค่อยๆ มีความเข้าใจถูกมีความเห็นถูก แม้สติก็ไม่ใช่เรา เป็นธรรมะอย่างหนึ่ง เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ไม่มีเราที่จะไปใช้สติไประลึกลักษณะสภาพธรรมได้เลย

ขณะนี้ เป็นธรรมะ เริ่มต้นฟังพระธรรมให้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ แต่ละอย่าง ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน

ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ที่ได้ให้ความเข้าใจค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 31 ธ.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาพี่เมตตาด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pamali
วันที่ 31 ธ.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chaiyut
วันที่ 1 ม.ค. 2554

ขณะนี้ เป็นธรรมะ

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 2 ม.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
aiatien
วันที่ 3 ม.ค. 2554

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Nongnuch
วันที่ 6 ม.ค. 2554

Grab Anumotana ka.

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
มกร
วันที่ 6 ม.ค. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
pornpaon
วันที่ 6 ม.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
chatchai.k
วันที่ 17 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ