พระบัญญัติ อนึ่ง ภิกษุใด รับก็ดี ให้รับก็ดี ซึ่งทอง เงิน .....

 
WS202398
วันที่  22 ต.ค. 2553
หมายเลข  17412
อ่าน  1,819
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 23 ต.ค. 2553

ขอเชิญคลิกอ่านที่... การรับปัจจัยเงินทอง

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
WS202398
วันที่ 26 ต.ค. 2553
ถวายเงินแก่สงฆ์มีหรือไม่ครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
WS202398
วันที่ 26 ต.ค. 2553

ไวยาวัจจกรณ์ คือ ใครครับ ถ้ากล่าวแก่ไวยาวัจจกรณ์ ว่า ถวายสิ่งของใดๆ มูลค่าเงินเท่านั้นๆ เช่นนี้ ถือว่าถวายเงิน หรือสิ่งของครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
prachern.s
วันที่ 26 ต.ค. 2553

ถวายกับสงฆ์โดยตรงไม่ได้ครับ ต้องผ่านไวยาวัจจกรณ์ (คฤหัสถ์) ถวายมูลค่าของปัจจัยสี่ ยินดีในปัจจัยสี่ได้ ยินดีในเงินไม่ได้ครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ