คำว่าสติขั้นศีล

 
WS202398
วันที่  22 ต.ค. 2553
หมายเลข  17419
อ่าน  1,480
สติขั้นศีล สตินั้นทำหน้าที่อะไร

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 22 ต.ค. 2553

สติเจตสิก มีลักษณะระลึก เมื่อเกิดกับกุศลขั้นใด ก็กระทำกิจระลึกสติขั้นทาน ก็ระลึกเป็นไปในการให้ทาน ไม่หลงลืมที่จะให้ทานสติขั้นศีล ก็ระลึกเป็นไปในศีล วิรัติงดเว้นจากทุจริตทางกายวาจาสติขั้นสติปัฏฐาน ก็ระลึกรู้ในลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
วันที่ 22 ต.ค. 2553

ขณะใดที่สติเกิดไม่ว่าจะเป็นขั้นทาน ขั้นศีล ขั้นภาวนา ขณะนั้นเป็นกุศล ขณะใดที่หลงลืมสติ ขณะนั้นเป็นไปกับโลภะ โทสะ โมหะ ขณะนั้นเป็นอกุศล เพราะฉะนั้นเวลาที่สติเกิด จึงทำหน้าที่เป็นเครื่องกั้นของอกุศลธรรมทั้งหลายค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
วันที่ 23 ต.ค. 2553

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สติ เป็นธรรมที่มีจริงประการหนึ่ง ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน ไม่ใช่เรา สติ เป็นสภาพธรรมที่ดีงาม เกิดร่วมกับจิตที่ดีงามทุกประเภท สติ เป็นสภาพธรรมที่ระลึกได้ เป็นไปในกุศล ทั้งในขั้นของทาน ศีล และ ภาวนา (การอบรมเจริญความสงบของจิต และ การอบรมเจริญปัญญา) สติจึงเป็นธรรมที่จำปรารถนาในที่ทั้งปวง เพราะเหตุว่าชีวิตในวันหนึ่งๆ ที่เต็มไปด้วยกุศล เต็มไปด้วยอวิชชา ความหลง ความไม่รู้ ขณะนั้นหลงลืมสติ เพราะจิตเป็นกุศล ไม่เป็นกุศล ไม่สามารถที่จะพิจารณาสภาพธรรมในชีวิตประจำวันได้ตามความเป็นจริง จนกว่าสติจะเกิดเมื่อใด มีการระลึกได้แม้ในเหตุในผล ในความถูกต้อง ในความเหมาะควรในชีวิตประจำวัน ขณะใด ขณะนั้นก็เป็นการเกิดขึ้นของสติ ซึ่งไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เลย สติ เมื่อได้เหตุได้ปัจจัยก็เกิดขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใด ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามการที่กุศลธรรมจะเกิดขึ้นได้นั้น ก็เพราะสติเกิด ระลึกได้ แม้ในเรื่องของศีล ซึ่งเป็นความประพฤติเป็นไปทางกาย ทางวาจา งดเว้นจากความประพฤติ ที่ไม่ดีทางกายทางวาจา แล้วประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ที่เป็นอย่างนี้ได้ ก็เพราะสติเกิด ระลึกได้นั่นเอง ไม่ใช่เรา ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 23 ต.ค. 2553

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ชีวิตคือขณะจิต
วันที่ 24 ต.ค. 2553

ขณะที่กำลังรู้ตัวว่ากำลังโกรธ ความโกรธก็กำลังดำเนินไปอยู่ และกระทำ พูด คิดตามความโกรธของตนอยู่ เป็นการรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฎ ตามความเป็นจริงไหม เป็นสติไหมครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
prachern.s
วันที่ 24 ต.ค. 2553

ขณะกำลังโกรธอยู่ เป็นอกุศลรู้ก็ได้ เป็นสติรู้ก็ได้ อาจจะสลับกันก็ได้ สติสัมปชัญญะ ย่อมรู้ได้ว่า ขณะนั้นรู้ ด้วยจิตประเภทไหน..

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ชีวิตคือขณะจิต
วันที่ 25 ต.ค. 2553
ขอบพระคุณครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Noparat
วันที่ 26 ต.ค. 2553

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
pamali
วันที่ 26 ต.ค. 2553

ค่ะ ขอบพระคุณ และขออนุโมทนา...

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
WS202398
วันที่ 5 พ.ย. 2553
ขอบพระคุณสำหรับคำตอบครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ภัสร์
วันที่ 8 พ.ย. 2553

สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
sudaprasert
วันที่ 2 ม.ค. 2554

ขออนุโมทนา...และกรุณาขยายความ...สติขั้นสติปัฏฐานก็ระลึกรู้ในลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏนั้น...เป็นเช่นไร...ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
peem
วันที่ 21 ก.ค. 2562

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
chatchai.k
วันที่ 1 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ