สังสารวัฏฏ์ ... ขณะนี้หรือเปล่า

 
เมตตา
วันที่  20 ต.ค. 2553
หมายเลข  17398
อ่าน  2,862

ตามความเข้าใจทั่วๆ ไป สังสารวัฏฏ์ หมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดวนเวียนอยู่ในภพภูมิต่างๆ หาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่เจอ ... ... ซึ่งได้แต่เข้าใจเรื่องราวของสังสารวัฏฏ์ไม่สามารถเข้าใจถึงสภาพธรรมจริงๆ ท่านอาจารย์บรรยายไว้ว่า

ขณะนี้หรือเปล่า ... .สังสารวัฏฏ์ จิตเกิดดับแต่ละขณะเป็นสังสารวัฏฏ์ ขณะนี้เห็น เกิดแล้วดับแล้ว ไม่ กลับมา ไม่ว่าจะทางตา ทางหู ... และทางใจ แต่ละขณะเกิดดับสืบต่อเป็นสังสารวัฏฏ์ ไม่ใช่เกิดขณะเดียว

ในวันหนึ่งๆ มีธรรมหลากหลายปรากฏ ซึ่งสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นธรรมแต่ละอย่าง ไม่ใช่เรา ... จนกว่าจะรู้ได้แต่ละอย่าง

ขณะนี้เป็นสังสารวัฏฏ์

ขออนุโมทนาค่ะ ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Noparat
วันที่ 20 ต.ค. 2553

"ในวันหนึ่งๆ มีธรรมหลากหลายปรากฏ ซึ่งสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นธรรมแต่ละอย่าง ไม่ใช่เรา...จนกว่าจะรู้ได้แต่ละอย่าง"

ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 20 ต.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
JANYAPINPARD
วันที่ 21 ต.ค. 2553

"สังสารวัฏฏ์ คือ ทุกๆ ขณะจิต"หมายความว่าขณะที่"ธาตรู้" ซึ่งเป็นนามธรรม เกิดขึ้นขณะใดขณะนั้น ต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้และขณะนั้น ก็เป็น ... . "สังสารวัฏฏ์"สังสารวัฏฏ์ เกิดขึ้น แล้วต้องดับไป แล้วก็เกิดอีกตามเหตุตามปัจจัย.

เชิญคลิกอ่าน ...

สังสารวัฏฏ์ และ นายช่างผู้สร้าง ... เรือน

"ขนฺธานญฺจ ปฏิปาฏิ ธาตุอายตนาน จ อพฺโพจฺฉินนา วตฺตมานา สํสาโรติ ปวุจฺจติ

ลำดับที่เป็นไปไม่ขาดสาย แห่งขันธ์ ธาตุและอายตนะทั้งหลาย เรียกว่า สังสารวัฏฏ์"

ขณะนี้เป็นสังสารวัฏฏ์

ขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ผิน
วันที่ 21 ต.ค. 2553
ขอขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
khampan.a
วันที่ 23 ต.ค. 2553

ขณะนี้เป็นสังสารวัฏฏ์

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 30 เม.ย. 2557

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
วันที่ 18 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ