สังสารวัฏฏ์ ... ขณะนี้หรือเปล่า
โดย เมตตา  20 ต.ค. 2553
หัวข้อหมายเลข 17398

ตามความเข้าใจทั่วๆ ไป สังสารวัฏฏ์ หมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดวนเวียนอยู่ในภพภูมิต่างๆ หาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่เจอ ... ... ซึ่งได้แต่เข้าใจเรื่องราวของสังสารวัฏฏ์ไม่สามารถเข้าใจถึงสภาพธรรมจริงๆ ท่านอาจารย์บรรยายไว้ว่า

ขณะนี้หรือเปล่า ... .สังสารวัฏฏ์ จิตเกิดดับแต่ละขณะเป็นสังสารวัฏฏ์ ขณะนี้เห็น เกิดแล้วดับแล้ว ไม่ กลับมา ไม่ว่าจะทางตา ทางหู ... และทางใจ แต่ละขณะเกิดดับสืบต่อเป็นสังสารวัฏฏ์ ไม่ใช่เกิดขณะเดียว

ในวันหนึ่งๆ มีธรรมหลากหลายปรากฏ ซึ่งสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นธรรมแต่ละอย่าง ไม่ใช่เรา ... จนกว่าจะรู้ได้แต่ละอย่าง

ขณะนี้เป็นสังสารวัฏฏ์

ขออนุโมทนาค่ะ ...ความคิดเห็น 1    โดย Noparat  วันที่ 20 ต.ค. 2553

"ในวันหนึ่งๆ มีธรรมหลากหลายปรากฏ ซึ่งสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นธรรมแต่ละอย่าง ไม่ใช่เรา...จนกว่าจะรู้ได้แต่ละอย่าง"

ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 2    โดย จักรกฤษณ์  วันที่ 20 ต.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย JANYAPINPARD  วันที่ 21 ต.ค. 2553

"สังสารวัฏฏ์ คือ ทุกๆ ขณะจิต"หมายความว่าขณะที่"ธาตรู้" ซึ่งเป็นนามธรรม เกิดขึ้นขณะใดขณะนั้น ต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้และขณะนั้น ก็เป็น ... . "สังสารวัฏฏ์"สังสารวัฏฏ์ เกิดขึ้น แล้วต้องดับไป แล้วก็เกิดอีกตามเหตุตามปัจจัย.

เชิญคลิกอ่าน ...

สังสารวัฏฏ์ และ นายช่างผู้สร้าง ... เรือน

"ขนฺธานญฺจ ปฏิปาฏิ ธาตุอายตนาน จ อพฺโพจฺฉินนา วตฺตมานา สํสาโรติ ปวุจฺจติ

ลำดับที่เป็นไปไม่ขาดสาย แห่งขันธ์ ธาตุและอายตนะทั้งหลาย เรียกว่า สังสารวัฏฏ์"

ขณะนี้เป็นสังสารวัฏฏ์
ขออนุโมทนาคะ


ความคิดเห็น 4    โดย ผิน  วันที่ 21 ต.ค. 2553
ขอขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ

ความคิดเห็น 5    โดย khampan.a  วันที่ 23 ต.ค. 2553

ขณะนี้เป็นสังสารวัฏฏ์

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 6    โดย ใหญ่ราชบุรี  วันที่ 30 เม.ย. 2557

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ


ความคิดเห็น 7    โดย chatchai.k  วันที่ 18 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ