คิดนึกตาม อวิชชา และ โลภะ
 
pirmsombat
วันที่  31 ส.ค. 2553
หมายเลข  17082
อ่าน  861

ข้อความบางตอนจากการบรรยายธรรมโดยท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์

@ ทุกคนคิดทุกวัน แต่ว่าความคิดของแต่ละคน จะไม่พ้นจากการสะสมของ อวิชชาและโลภะ ในเรื่องต่างๆ ....

@ ใครก็ตามจะคิดเรื่องอะไร  ต้องเพราะ (อวิชชา) โลภะในเรื่องนั้น ทำไมคนที่ไม่ได้สะสมมาในเรื่องการจัดดอกไม้ จะไปคิดเรื่องการจัดดอกไม้  เป็นไปไม่ได้.....

@ โลภะและอวิชชาก็ทำให้ชีวิตแต่ละคนเป็นไปตามการสะสมต่างๆ กัน  แม้แต่วันนี้เราจะชอบผลไม้ชนิดไหน  ชอบอาหารชนิดไหน.....

@ วันหนึ่งๆ ถ้าสติสัมปชัญญะเกิดจะรู้ได้เลยว่า   บังคับบัญชาไม่ได้ คิดนึก  ตามอวิชชาและโลภะ   พูด  ตามอวิชชาและโลภะ  ที่สะสมมา


  ความคิดเห็น 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 1 ก.ย. 2553

ในชีวิตประจำวัน...

@ คิดนึก ตามอวิชชาและโลภะ 

@ พูด ตามอวิชชาและโลภะ ที่สะสมมา

 

เป็นเช่นนั้นจริงๆ ค่ะ...เป็นบทความบรรยายที่เตือนสติได้อย่างมากค่ะ

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาคุณหมอ pirmsombat ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pirmsombat
วันที่ 1 ก.ย. 2553

ขอบคุณและอนุโมทนาทุกท่านครับ

สำหรับคุณเมตตาเก่งและมีวิริยะในธรรมมาก 

ขอชื่นชมและนับถือมาก  มานานแล้วครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 1 ก.ย. 2553

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chaiyut
วันที่ 1 ก.ย. 2553

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

สะสมอกุศลมานานมาก มากจนไม่รู้ตามความเป็นจริงว่า แต่ละวัน แต่ละขณะ แต่ละการกระทำ คำพูด เป็นไปตามกำลังของอกุศลที่สะสมมาแทบทั้งนั้น ครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
สมศรี
วันที่ 1 ก.ย. 2553
ขอบคุณและขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 6  
 
ประสาน
วันที่ 2 ก.ย. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
h_peijen
h_peijen
วันที่ 2 ก.ย. 2553

 โลภะและอวิชชา.....ทำให้ชีวิตแต่ละคนเป็นไปตามการสะสมต่างๆ กัน

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาคุณหมอpirmsombatค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 19 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ