ธรรมบางประการ - เวลาแต่ละวันอย่าปล่อยให้ล่วงไปเปล่า
 
pirmsombat
วันที่  31 ส.ค. 2553
หมายเลข  17083
อ่าน  873

ข้อความบางตอนจากการบรรยายธรรมโดยท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์

@ เวลาแต่ละวันอย่าปล่อยให้ล่วงไปเปล่า ได้อะไรบ้าง ก็ยังดี

@ ผู้ใดพูดไม่เป็นธรรมไม่ใช่คนดี

@ ถ้ามีโลภะมากๆ ความทุกข์ก็ต้องมาก เพราะฉะนั้น ทางเดียวที่ความทุกข์จะน้อยลง  ก็คือว่า มีความติดข้อง มีความผูกพัน ลดน้อยลงด้วย

@ ขณะใดก็ตามที่ปรมัตถธรรม ไม่เป็นอารมณ์ ขณะนั้นคิดนึกเรื่องบัญญัติแล้ว เป็นสิ่งซึ่งไม่มีจริง ในสิ่งซึ่งปรมัตถธรรมก็ได้ดับไปแล้ว หมดไปแล้ว แต่อัตตสัญญา จำผิด จำเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆ ไว้


  ความคิดเห็น 1  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 1 ก.ย. 2553

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ups
วันที่ 1 ก.ย. 2553

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chaiyut
วันที่ 1 ก.ย. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

ผู้ใดพูดไม่เป็นธรรม...ไม่ใช่คนดี

คนดีพูดเป็นธรรม คิดเป็นธรรม น้อมประพฤติตามธรรมสมควรแก่ธรรม

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 1 ก.ย. 2553

คำพูดที่เป็นธรรม...ย่อมมาจากจิตที่ดี...กุศลจิต

คำพูดที่ไม่เป็นธรรม,,,ย่อมมาจากอกุศลจิต

...กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ...

 
  ความคิดเห็น 5  
 
pirmsombat
วันที่ 2 ก.ย. 2553

ขอบคุณและอนุโมทนาทุกท่านครับ

คุณเมตตา ปัญญาเจริญขึ้นรวดเร็ว น่าอนุโมทนาและมุฑิตามากครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ