ผล อานิสงส์
 
ภัสร์
วันที่  1 ก.ย. 2553
หมายเลข  17084
อ่าน  990

คำว่า ผล กับ อานิสงส์ มีความหมายเหมือนกันหรือไม่


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 1 ก.ย. 2553

คำว่า  ผลกับอานิสงส์  ในบางแห่ง  มีความหมายอย่างเดียวกัน   แต่ในบางแห่ง คำว่าอานิสงส์ มีความหมายละเอียด  กล่าว เช่น  คำที่ว่า ทานบาง  ประเภท ผลมาก แต่ไม่มีอานิสงส์มาก ทานบางประเภทมีผลมาก มีอานิสงส์มาก  อานิสงส์ มีความหมายยิ่งกว่าผล (โลกียะ)ขอเชิญคลิกอ่านเพิ่มที่...

ขอทราบคำแปลหรือความหมายเกี่ยวกับอานิสงส์ของศีล

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ