อรรถกถาบุคคลผู้หาได้ยากในโลก 2 จำพวก [ทุลลภบุคคล]
 
Khaeota
วันที่  28 มิ.ย. 2553
หมายเลข  16619
อ่าน  3,171

พระอภิธรรมปิฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เล่ม ๓ - หน้าที่ 268

ข้อความบางตอนจาก...ทุลลภบุคคล

อรรถกถาบุคคลผู้หาได้ยากในโลก 2 จำพวก

อีกอย่างหนึ่ง บุคคลผู้เมตตารักใคร่ โดยไม่มีเหตุ ชื่อว่า บุพพการี

บุคคลเมตตารักใคร่ โดยมีเหตุ ชื่อว่า กตัญญูกตเวที

บุคคลผู้กระทำประโยชน์ โดยไม่เพ่งเล็งถึงเหตุ เป็นต้นอย่างนี้ว่า "ผู้นี้ จักกระทำอุปการะแก่เรา" ชื่อว่า บุพพการี

บุคคลผู้กระทำประโยชน์ โดยเพ่งเล็งถึงสาเหตุเป็นต้น อย่างนี้ว่า "ผู้นี้จักกระทำอุปการะแก่เรา" ชื่อว่า กตัญญูกตเวที

ผู้มืดมา สว่างไปข้างหน้า ชื่อว่า บุพพการี

ผู้สว่างมา สว่างไปข้างหน้า ชื่อว่า กตัญญูกตเวที 

ผู้แสดงธรรม ชื่อว่าบุพพการี

ผู้ปฏิบัติธรรม ชื่อว่า กตัญญูกตเวที

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ชื่อว่า บุพพการีในโลกนี้ พร้อมทั้ง เทวโลก 

พระอริยสาวก ชื่อว่า กตัญญูกตเวที


Tag  กตัญญูกตเวที ทุลลภบุคคล บุพพการี พระอภิธรรม อรรถกถาบุคคลผู้หาได้ยากในโลก 2 จำพวก
  ความคิดเห็น 1  
 
คุณจิต
คุณจิต
วันที่ 27 ก.ค. 2554

ขออนุโมทนาบุญ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 18 ก.ย. 2556

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 17 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ