อรรถกถาบุคคลผู้หาได้ยากในโลก 2 จำพวก [ทุลลภบุคคล]
 
Khaeota
วันที่  28 มิ.ย. 2553
หมายเลข  16619
อ่าน  2,793

พระอภิธรรมปิฎก ธาตุกถา-บุคคลบัญญัติ เล่ม ๓ - หน้าที่ 268
                          
ข้อความบางตอนจาก...ทุลลภบุคคล
อรรถกถาบุคคลผู้หาได้ยากในโลก 2 จำพวก
     อีกอย่างหนึ่ง  บุคคลผู้เมตตารักใคร่ โดยไม่มีเหตุ  ชื่อว่า บุพพการี.บุคคลเมตตารักใคร่  โดยมีเหตุ  ชื่อว่า  กตัญญูกตเวที.  บุคคลผู้กระทำประโยชน์   โดยไม่เพ่งเล็งถึงเหตุเป็นต้นอย่างนี้ว่า "ผู้นี้ จักกระทำอุปการะแก่เรา" ชื่อว่า บุพพการี. บุคคลผู้กระทำประโยชน์ โดยเพ่งเล็งถึงสาเหตุเป็นต้น อย่างนี้ว่า "ผู้นี้จักกระทำอุปการะแก่เรา" ชื่อว่ากตัญญูกตเวที. ผู้มืดมาสว่างไปข้างหน้า ชื่อว่า บุพพการี.  ผู้สว่างมาสว่างไปข้างหน้าชื่อว่า  กตัญญูกตเวที.  ผู้แสดงธรรม ชื่อว่าบุพพการี. ผู้ปฏิบัติธรรมชื่อว่า  กตัญญูกตเวที. พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ชื่อว่า  บุพพการีในโลกนี้  พร้อมทั้ง เทวโลก.   พระอริยสาวก ชื่อว่า กตัญญูกตเวที.  ความคิดเห็นที่ 1  
 
คุณจิต
คุณจิต
วันที่ 27 ก.ค. 2554

ขออนุโมทนาบุญ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 18 ก.ย. 2556

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ