วิการรูป ๓ [ธรรมสังคณี]
 
Khaeota
วันที่  9 ส.ค. 2553
หมายเลข  16888
อ่าน  2,486

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้า 251                      

ข้อความบางตอนจาก อรรถกถาอากาศธาตุนิทเทส  ว่าด้วยวิการรูป ๓

     ก็วิการรูปทั้ง ๓ เหล่านี้ไม่ละซึ่งกันและกัน   เมื่อความเป็นอย่างนั้น  มีอยู่บัณฑิตพึงทราบความต่างกันแห่งรูปทั้ง ๓ เหล่านั้น  อย่างนี้ว่า ภาวะที่เบาคือ ความไม่เชื่องช้าแห่งรูปทั้งหลาย มีอาการเป็นไปได้เร็ว  เหมือนคนไม่มีโรคมีสมุฏฐานเกิดแต่ปัจจัย  ซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อธาตุกำเริบซึ่งทำให้รูปเชื่องช้าอันใดวิการรูปนั้น ชื่อว่า ลหุตารูป. ความที่รูปทั้งหลายมีความอ่อนดุจหนังที่ขยำไว้ดีแล้ว มีอาการทำให้อ่อนเป็นไปตามอำนาจในการกระทำทั้งปวงได้ต่าง ๆ  กันมีสมุฏฐานเกิดแต่ปัจจัยซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อธาตุกำเริบอันทำให้รูปแข็ง อันใด  วิการรูปนั้น ชื่อว่า มุทุตารูป.  แต่ความที่รูปทั้งหลายควรแก่การงานเหมือนทองคำที่หลอมไว้ดีแล้ว  มีอาการคล้อยตามในการกระทำของสรีระ  มีสมุฏฐานเกิดแต่ปัจจัยซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อธาตุกำเริบ อันทำให้รูปไม่คล้อยตามของการกระทำในสรีระ อันใด  วิการรูปนั้น ชื่อว่า กรรมมัญญตารูป. 

     อนึ่ง วิการรูปแม้ทั้ง ๓  นั่นย่อมอาจเพื่อทำการงานได้  ก็หาไม่ รูปที่เกิดจากอาหารเป็นต้น (คือเกิดแต่จิตและอุตุด้วย) เท่านั้นย่อมทำการงานได้. จริงอย่างนั้น  พวกพระโยคีจึงพูดกันว่า วันนี้พวกเราได้อาหารเป็นสัปปายะ  กายของเราจึงเบาอ่อนควรแก่การงาน  วันนี้พวกเราได้อุตุสัปปายะ  วันนี้จิตของพวกเราจึงสงบ  กายของพวกเราเบาอ่อนควรแก่การงาน  ดังนี้.


Tag  กรรมมัญญตารูป มุฑุตารูป ลหุตารูป วิการรูป ๓

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 เม.ย. 2559

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ