ครุธรรม 8 ประการ [จุลวรรค]
 
Khaeota
วันที่  21 มิ.ย. 2553
หมายเลข  16553
อ่าน  2,907


                            ในพระวินัยปิฎก จุลวรรค ทุติยภาค
  

                         ภิกขุนิกขันธกวรรณนา (เริ่มที่หน้า 498)                                       ว่าด้วย  ครุธรรม 8 ประการ   มีข้อความแสดงว่า  การบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลจะมีได้ภายในห้าพันปี  คือ                ในพันปีแรก  สามารถมีพระอรหันต์ที่มีคุณวิเศษประกอบด้วยปฏิสัมภิทาพร้อมด้วยฤทธิ์             พันปีที่สอง   สามารถมีพระอรหันต์สุกขวิปัสสกะ (ไม่สามารถแสดงอิทธิฤทธิต่าง ๆ ได้)             พันปีที่สาม   สามารถมีพระอนาคามี             พันปีที่สี่       สามารถมีพระสกทาคามี             พันปีที่ห้า     สามารถมีพระโสดาบัน


Tag  ครุธรรม 8 ประการ พระวินัยปิฎก พันปีที่สาม พันปีแรก

  ความคิดเห็นที่ 2  
 
aurasa
aurasa
วันที่ 12 ก.ค. 2559

 

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ