ว่าด้วยมัณฑูกเทวปุตตวิมาน [มัณฑูกเทวปุตตวิมาน]
 
Khaeota
วันที่  23 พ.ค. 2553
หมายเลข  16289
อ่าน  1,544

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 418

ว่าด้วยมัณฑูกเทวปุตตวิมาน ๑. 

มัณฑูกเทวปุตตวิมาน    

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามเทพบุตรองค์หนึ่งว่า    

[๕๑]  ใครรุ่งเรืองด้วยฤทธิ์ ด้วยยศ มีวรรณะงาม ทำทิศทุกทิศให้สว่างไสว กำลังไหว้เท้าของเรา. เทพบุตรกราบทูลว่า เมื่อชาติก่อน ข้าพระองค์เป็นกบอยู่ในน้ำ มีน้ำเป็นถิ่นที่หากิน กำลังฟังธรรมของพระองค์อยู่ คนเลี้ยงโคก็ฆ่าเสีย ขอพระองค์โปรดดูฤทธิ์และยศ ดูอานุภาพ วรรณะ และความรุ่งเรืองของความเลื่อนใสแห่งจิตเพียงครู่เดียว ของข้าพระองค์  ข้าแต่ท่านพระโคดม ชนเหล่าใดได้ฟังธรรมของพระองค์ตลอดกาลยาวนาน ชนเหล่านั้นก็ถึงฐานะที่ไม่ หวั่นไหว ซึ่งคนไปแล้วไม่เศร้าโศกเลย.    

จบ มัณฑูกเทวปุตตวิมาน


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 6 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ