ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  7 เม.ย. 2553
หมายเลข  15848
อ่าน  2,294

 แต่ละบุคคลที่เกิดมาในแต่ละภพแต่ละชาตินั้น ไม่เหมือนกันเลย ทั้งการสะสมและการได้รับผลของอดีตกรรมที่ได้กระทำมาแล้ว การจะได้รับสิ่งที่ดี ที่น่าปรารถนา น่าใคร่น่าพอใจในชีวิตประจำวันนั้น เป็นผลของกุศล เป็นไปไม่ได้เลยที่กุศลจะให้ผลเป็นสิ่งที่ไม่ดี ในทางตรงกันข้ามเมื่อถึงคราวที่อกุศลกรรมให้ผล (ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม) ย่อมทำให้ได้รับสิ่งที่ไม่ดี ไม่น่าปรารถนา ตามสมควรแก่กรรมที่ได้กระทำมาแล้วนั่นเอง


  ความคิดเห็น 1  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 8 เม.ย. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
พงศ์ศิริ
วันที่ 8 เม.ย. 2553

ช่วงนี้รู้สึกว้าเหว่ (ไม่ได้อยู่ในวงสนทนาธรรม) กระทู้นี้เป็นเหตุให้มีความอุ่นใจ

ขอบพระคุณจริงๆ ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 8 เม.ย. 2553

...ขออนุโมทนาค่ะ...

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ที่พึ่งที่ระลึก
วันที่ 9 เม.ย. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
kritchp
วันที่ 9 เม.ย. 2553

เรามีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

เราจักทำกรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว เราย่อมเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้น...

 
  ความคิดเห็น 6  
 
คุณ
วันที่ 10 เม.ย. 2553

  ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
ผิน
วันที่ 10 เม.ย. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
napachant
napachant
วันที่ 12 เม.ย. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็น 9  
 
pamali
วันที่ 4 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 13 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  เราต้องเกิดแล้วเกิดอีก ถ้ายังตั้งมั่นอยู่ในกุศลธัมที่ดีรักษาศีล 5 ได้อย่างมั่นคงเราก็หวังในสุขติเป็นที่หวังได้ แต่ถ้าไม่มีอกุศลกัมมาตัดรอนนะ และต้องเพียรละอกุศลเสมอเมื่ออกุศลเกิดขึ้น ถ้าเรามัวเมาในกิเลสกามหรือวัตถุกามอยู่มาก และไม่เพียรศึกษาธัมมะเพื่อละความเห็นผิดละก็ๆ อย่าไปหวังเลยสุขติ ตอนนี้ก็เพียรอยู่พยามอยู่พร้อมกับหาเลี้ยงชีพไปด้วย รอแต่ว่าเมื่อไหร่จะเห็นโทษของการเกิดบ่อยๆ ต้องเกิดมาซ้ำๆ อยู่นี้ แล้วไม่รู้คติหน้าจะได้พบคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือเปล่า และถ้าไปอบายภูมิละก็แย่เลย

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ