เรื่องไร้สาระ
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  10 ก.ค. 2553
หมายเลข  16691
อ่าน  2,415

ถ้าจะพูดเรื่องไร้สาระ ก็นิ่งไม่พูดเสียดีกว่า โดยที่ว่าไม่ต้องลำบากเดือดร้อนใจเพราะเหตุว่าการไม่พูดนั้น ไม่มีเรื่องที่จะทำให้ผู้อื่นเกิดโลภะโทสะ หรืออกุศลต่างๆ .


  ความคิดเห็น 1  
 
bsomsuda
วันที่ 12 ก.ค. 2553

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Yongyod
วันที่ 12 ก.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
คุณ
วันที่ 29 ก.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
คุณ
วันที่ 29 ก.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
pamali
วันที่ 6 ก.ย. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
พรรณี
พรรณี
วันที่ 13 มิ.ย. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

  ในเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวัน เรื่องที่เราไม่สนใจเราก็จะจัดว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระถ้าใครมาพูดในเรื่องที่เราไม่สนใจ เราก็ไม่อยากจะโต้ตอบหรือเจรจาด้วยหรือไม่ก็นิ่งไปเสียเลย เราจะพูดคุยกับคนที่มีความคิดเห็นเหมือนกับเรามากกว่า เช่น เราชอบพูดคุยแต่ในเรื่องเกี่ยวกับทาน ศีล ภาวนา และการฝักใฝ่ในการฟังธรรม อย่างนี้แล้วคนอื่นๆ ที่ไม่ได้สนใจจริงจังในเรื่องธรรมะ เพราะเขาคิดว่าไม่ได้เบียดเบียนผู้ใด และก็ทำบุญทำทานอยู่เสมอๆ ไม่ต้องมานั่งฟังธรรมะอะไรอีก ถ้าในความรู้สึกของเรา คิดว่าเขามีเรื่องไร้สาระมากกว่า จะถูกหรือผิดอย่างไร? หรือว่าไม่ควรแม้แต่จะคิดเป็นอกุศลกับผู้ใดผู้หนึ่ง

 
  ความคิดเห็น 7  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 15 ธ.ค. 2555

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 8  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ