เป็นดุจผ้าเช็ดธุลี
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  10 ก.ค. 2553
หมายเลข  16692
อ่าน  2,181

ถ้าเป็น (ดุจ) ผ้าเช็ดธุลีได้เสมอๆ  ก็จะเป็นผู้ที่มีความสบายใจ ไม่ว่าใครจะประพฤติต่อท่านด้วยกาย วาจาอย่างไร ไม่เคยเดือดร้อนเลย เพราะว่า ไม่ถือตนว่าเป็นผู้มีความสำคัญ.


  ความคิดเห็น 1  
 
Yongyod
วันที่ 14 ก.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
บัวขาว
วันที่ 14 ก.ค. 2553

ขอบคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
opanayigo
วันที่ 15 ก.ค. 2553

ธรรมเตือนใจ

ขอบคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Komsan
วันที่ 19 ก.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Yongyod
วันที่ 22 ก.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 6  
 
pamali
วันที่ 6 ก.ย. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
คุณ
วันที่ 13 ต.ค. 2553
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 8  
 
nong
วันที่ 3 มิ.ย. 2555

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 15 ธ.ค. 2555

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 10  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 2 ส.ค. 2557

ท่านผู้ที่กล่าวเปรียบตนเป็นผ้าเช็ดธุลี คือท่านผู้สะสมปัญญามาก ยากจะกระทำตนเช่นนั้น

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ