ผู้ที่ตรงต่อพระรัตนตรัย
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  10 ก.ค. 2553
หมายเลข  16696
อ่าน  2,215

ผู้ที่ตรงต่อพระรัตนตรัย จะเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยจริงๆ กิเลสที่มีมาก ต้องอาศัยบารมีที่สะสมมากขึ้นๆ จึงสามารถที่จะละคลายได้.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
intra
วันที่ 1 ม.ค. 2555

ขออนุโมทนา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 25 ส.ค. 2557

แต่ก่อนคำว่าพระสังฆรัตน์ ก็ไม่รู้ คิดว่าสมมุติสงฆ์ ต่อเมื่อได้ฟัง และค่อยๆ พิจรณาเลยเข้าใจได้

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 27 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ