เป็นผู้ไม่ประมาท ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญา
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  7 เม.ย. 2553
หมายเลข  15849
อ่าน  2,766

บุคคลผู้ที่เห็นประโยชน์ของกุศลธรรม เห็นประโยชน์ของการศึกษาพระธรรม สะสมปัญญา ซึ่งเป็นความเข้าใจถูกเห็นในพระธรรมตามความเป็นจริง ย่อมจะเป็นผู้งดเว้นจากการกระทำกรรมชั่ว แล้วสะสมแต่กรรมที่ดีงาม เป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันๆ พร้อมทั้งฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญา เพื่อประโยชน์สูงสุดคือการดับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ในวัฏฏะได้อย่างเด็ดขาดในที่สุด  ไม่ต้องมีการเกิดอีก (ซึ่งเป็นการอบรมเจริญปัญญาที่ต้องอาศัยกาลเวลาอันยาวนานทีเดียวกว่าจะถึงวันนั้นได้)

เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเกิดในตระกูลใด ฐานะใด มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร ไม่เป็นเครื่องกั้นของการอบรมเจริญปัญญา เลย ขึ้นอยู่กับว่าผู้นั้นจะเห็นประโยชน์หรือไม่


  ความคิดเห็น 1  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 8 เม.ย. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wihok
วันที่ 8 เม.ย. 2553

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
jaran
วันที่ 8 เม.ย. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
kritchp
วันที่ 9 เม.ย. 2553
ขอ อนุโมทนา
 
  ความคิดเห็น 5  
 
kritchp
วันที่ 10 เม.ย. 2553
โมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 6  
 
อภิรมย์
วันที่ 10 พ.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
sutep
วันที่ 25 มิ.ย. 2553
ขออนุโททนา
 
  ความคิดเห็น 8  
 
pamali
วันที่ 4 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
nong
วันที่ 25 ส.ค. 2554

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 12 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น  

ไม่ว่าจะเกิดในตระกูลใดฐานะใด มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร ไม่เป็นเครื่องกั้น ของการอบรมเจริญปัญญาเลย  

กราบอนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 11  
 
ms.pimpaka
ms.pimpaka
วันที่ 7 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ