เทวดายังมีการเสพเมถุน [สังคีติสูตร]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  14 ม.ค. 2553
หมายเลข  15123
อ่าน  1,276


      พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๒ - หน้าที่ 315

          ข้อความบางตอนจาก อรรถภถา สังคีติสูตร

              บทว่านิมฺมานรตี  ความว่า   ชื่อว่าเทวดาเหล่านิมมานรดี   เพราะอรรถว่า เทวดาเหล่านั้น      ยินดีในของเนรมิตที่ตนเนรมิตแล้ว ๆ  อย่างนั้น.    บทว่า

ปรนิมฺมิตกามา  แปลว่า  ผู้มีกามที่ผู้อื่นเนรมิตให้.            เพราะว่า   เทวดาพวก

อื่นรู้ใจของเทวดาเหล่านั้น     แล้วก็เนรมิตกามโภคะตามที่ชอบใจให้     เทวดา

เหล่านั้น    ย่อมยังอำนาจให้เป็นไปในกามโภคะนั้นนั่นแหละ.        ถามว่า  ผู้อื่น

รู้ใจของคนอื่นได้อย่างไร.               ตอบว่ารู้ได้ด้วยอำนาจการเสพใช้ตามปกติ

อุปมาเหมือนพ่อครัวผู้ฉลาด       เมื่อพระราชาเสวยอยู่ย่อมรู้ได้ว่า       พระราชา

พระองค์นั้นทรงรับสิ่งใด ๆ มาก     พระองค์ย่อมโปรดสิ่งนั้น ๆ.      ผู้อื่นรู้อารมณ์

ที่เขาชอบใจมากตามปรกติด้วยอาการอย่างนี้แล้ว        จึงเนรมิตอารมณ์เช่นนั้น

นั้นแลให้    พวกเขาย่อมยังอำนาจให้เป็นไปในสิ่งที่เขาเนรมิตให้นั้น   คือ

เสพเมถุน


Tag  เทวดา เสพเมถุน

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ