เทวดายังมีการเสพเมถุน [สังคีติสูตร]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  14 ม.ค. 2553
หมายเลข  15123
อ่าน  1,430

  พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๒ - หน้าที่ 315

  ข้อความบางตอนจาก อรรถภถา สังคีติสูตร

  บทว่านิมฺมานรตี  ความว่า  ชื่อว่าเทวดาเหล่านิมมานรดี  เพราะอรรถว่า เทวดาเหล่านั้น  ยินดีในของเนรมิตที่ตนเนรมิตแล้วๆ   อย่างนั้น.  บทว่า

ปรนิมฺมิตกามา  แปลว่า  ผู้มีกามที่ผู้อื่นเนรมิตให้.  เพราะว่า  เทวดาพวก

อื่นรู้ใจของเทวดาเหล่านั้น   แล้วก็เนรมิตกามโภคะตามที่ชอบใจให้   เทวดา

เหล่านั้น  ย่อมยังอำนาจให้เป็นไปในกามโภคะนั้นนั่นแหละ.  ถามว่า  ผู้อื่น

รู้ใจของคนอื่นได้อย่างไร.   ตอบว่ารู้ได้ด้วยอำนาจการเสพใช้ตามปกติ

อุปมาเหมือนพ่อครัวผู้ฉลาด  เมื่อพระราชาเสวยอยู่ย่อมรู้ได้ว่า   พระราชา

พระองค์นั้นทรงรับสิ่งใดๆ มาก   พระองค์ย่อมโปรดสิ่งนั้นๆ .  ผู้อื่นรู้อารมณ์

ที่เขาชอบใจมากตามปรกติด้วยอาการอย่างนี้แล้ว  จึงเนรมิตอารมณ์เช่นนั้น

นั้นแลให้  พวกเขาย่อมยังอำนาจให้เป็นไปในสิ่งที่เขาเนรมิตให้นั้น  คือ

เสพเมถุน


Tag  เทวดา เสพเมถุน
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ