เขารักก็รักมั่งเขาชังก็ชังตอบ [โคธชาดก]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  14 ม.ค. 2553
หมายเลข  15124
อ่าน  723

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๔ - หน้าที่ 599

๓. โคธชาดก เขารักก็รักมั่ง เขาชังก็ชังตอบ

   [๖๓๑] พึงอ่อนน้อมต่อผู้ที่อ่อนน้อมพึงคบผู้ที่เขาพอใจจะคบด้วย พึงทำกิจ  แก่ผู้ที่ช่วยทำกิจ ไม่พึงทำความเจริญ  ให้แก่ผู้ที่ใคร่ความเสื่อม
   อนึ่ง ไม่พึงคบหาสมาคมกับผู้ที่เขาไม่พอใจจะคบหาสมาคมด้วย.

   [๖๓๒] พึงละทิ้ง  ผู้ที่เขาละทิ้ง ไม่พึงทำความสิเนหา  ในผู้เลิกลากัน ไม่พึงสมาคม  กับผู้มีจิตคิดออกห่าง นกรู้ว่าต้นไม้มีผลหมดแล้ว ย่อมบินไปสู่ต้นอื่นที่เต็มไปด้วยผล ฉันใด  คนก็ฉันนั้น  รู้ว่าเขาหมดความอาลัยแล้ว ก็ควรจะเลือกหาคนอื่นที่เขาสมัครรักใคร่  เพราะว่าโลกกว้างใหญ่พอ. 


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ