เทวดา ยังมีการเสพกาม [วิธุรชาดก]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  14 ม.ค. 2553
หมายเลข  15122
อ่าน  2,020

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๔ ภาค ๓ - หน้าที่ 356  

ข้อความบางตอนจาก วิธุรชาดก

ลำดับนั้น ท้าวสักกเทวราชจึงตรัสว่า ข้าพเจ้าละสมบัติในเทวโลกอันมีความสุขเป็นเหตุใกล้มีประการต่างๆ มาสู่มนุษยโลกเพื่อต้องการจะรักษาศีล เพราะฉะนั้น ศีลของข้าพเจ้าจึงมากกว่าศีลของท่าน  ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่า บุคคลใดละขาดการเล่น การยินดีในกามได้ทั้งหมด ไม่พูดเหลาะแหละแม้น้อยหนึ่งในโลก เว้นจากเมถุน เว้นจากตกแต่งร่างกาย นักปราชญ์ทั้งหลาย เรียกคนนั้นนั่นแลว่า เป็นผู้สงบในโลก. 

บทว่า  เมถุนสฺมาความว่า เว้นขาดจากการซ่องเสพเมถุน.

บทว่า  ต เว นร สมณมาหุ  โลเก ความว่า  ก็วันนี้ เราละนางเทพอัปสรทั้งหลายมาในมนุษยโลกนี้ ทำสมณธรรมเพราะฉะนั้นศีลของเราจึงมากกว่า.


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ