พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน [การจำแนกจิตโดยภูมิ]
 
พุทธรักษา
วันที่  15 พ.ย. 2552
หมายเลข  14264
อ่าน  1,105

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การจำแนกจิตอีกนัยหนึ่ง คือ จำแนกโดยภูมิ (ระดับขั้นของจิต) จิต จำแนกเป็น ๔ ภูมิคือ กามาวจรจิต รูปาวจรจิต อรูปาวจรจิต โลกุตตรจิต

กามาวจรจิต เป็น จิตที่รู้กามอารมณ์ ซึ่งได้แก่ จิตเห็น จิตได้ยิน จิตลิ้มรส จิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกาย เป็นต้น และยังมีจิตภูมิอื่นๆ อีก คือ จิตที่ไม่รู้กามอารมณ์ หมายถึง ผู้ที่เจริญสมถภาวนา จนกระทั่งสามารถบรรลุอัปปนาสมาธิ คือ สมาธิขั้นฌาน คือ ฌานจิต ซึ่งเป็นจิตอีกภูมิหนึ่ง ที่ไม่มีการรู้กามอารมณ์

โลกุตตรจิต คือ จิตภูมิสูงสุดเพราะเป็นจิตที่ประจักษ์แจ้งพระนิพพานโลกุตตรจิต มีนิพพาน เป็นอารมณ์และ นิพพานเป็นอารมณ์ของโลกุตตรจิต เท่านั้น

ข้อความบางตอนจาก หนังสือพระอภิธรรมในชีวิตประจำวันโดย  Nina  Van Gorkormแปลโดย อาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม

... ขออนุโมทนา ...


  ความคิดเห็น 1  
 
วิริยะ
วันที่ 16 พ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ups
วันที่ 17 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
K
K
วันที่ 18 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ