พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน [การจำแนกจิตโดยภูมิ]
 
พุทธรักษา
วันที่  15 พ.ย. 2552
หมายเลข  14264
อ่าน  1,090

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การจำแนกจิตอีกนัยหนึ่ง  คือ จำแนกโดยภูมิ (ระดับขั้นของจิต)
จิต จำแนกเป็น ๔ ภูมิคือ กามาวจรจิต  รูปาวจรจิต  อรูปาวจรจิต  โลกุตตรจิต.
กามาวจรจิต เป็น จิตที่รู้-กามอารมณ์ ซึ่งได้แก่  จิตเห็น  จิตได้ยิน  จิตลิ้มรส  จิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางกาย เป็นต้น.
และยังมีจิตภูมิอื่นๆ อีก คือ จิตที่ไม่รู้-กามอารมณ์หมายถึง ผู้ที่เจริญสมถภาวนา จนกระทั่งสามารถบรรลุอัปปนาสมาธิ คือ สมาธิขั้นฌาน คือ ฌานจิต  ซึ่งเป็นจิตอีกภูมิหนึ่ง ที่ไม่มีการรู้-กามอารมณ์.
โลกุตตรจิต คือ จิตภูมิสูงสุดเพราะเป็นจิตที่ประจักษ์แจ้งพระนิพพานโลกุตตรจิต มีนิพพาน เป็นอารมณ์และ นิพพานเป็นอารมณ์ของโลกุตตรจิต เท่านั้น.
.
ข้อความบางตอนจาก หนังสือพระอภิธรรมในชีวิตประจำวันโดย  Nina  Van  Gorkormแปลโดย อาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม ... ขออนุโมทนา ...
Image


  ความคิดเห็น 1  
 
วิริยะ
วันที่ 16 พ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ups
วันที่ 17 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
K
K
วันที่ 18 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 18 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ