โลกของชาวบ้านคือโลกของตัวตน
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  13 พ.ย. 2552
หมายเลข  14216
อ่าน  701

 

  โลกในพระวินัยของพระอริยเจ้านั้น   เป็นโลกที่ว่างเปล่า  ว่างจากการยึดถือสภาพธรรมทั้งหลายว่าเป็นตัวตน สัตว์ บุคคล  ส่วนโลกของชาวบ้านยังคงยึดถือสภาพธรรม

ทั้งหลายว่าเป็นตน เป็นสัตว์ เป็นบุคคล ยึดถือรูปว่าเป็นของตน ยึดถือเวทนา สัญญา สังขาร  วิญญานว่าเป็นของตน ยังคงเห็นต้นไม้ เห็นวัตถุสิ่งของต่างๆ ว่าเป็นตนที่เห็น  ยังคงไม่รู้จักโลกตามความเป็นจริงว่า   "โลก" มีความแตกสลายเป็นธรรมดา   โลกซึ่ง

ว่างเปล่า  ควรหรือที่จะยังเยื่อใยในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป  ไม่กลับมาอีกเลย   เพราะ

ฉะนั้น  ควรที่จะได้ศึกษาพระธรรมด้วยการพิจารณาให้เข้าใจในพระธรรมที่พระผู้มีพระ-

ภาคทรงแสดง และอบรมเจริญสติปัฏฐานจนกว่าจะรู้จักโลกตามความเป็นจริง

ขออนุโมทนาค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
วิริยะ
วันที่ 13 พ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
dron
วันที่ 13 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 14 พ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
saifon.p
วันที่ 14 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
pornpaon
วันที่ 14 พ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ