คัมภีร์พระไตรปิฏกกับคัมภีร์วิสุทธิมรรคแตกต่างกันอย่างไร?
 
เจริญในธรรม
วันที่  12 พ.ย. 2552
หมายเลข  14215
อ่าน  1,001

เรียนถามท่านผู้รู้,

ได้อ่านเจอคำดังกล่าว อยากรบกวนถาม

1.แตกต่างกันอย่างไร?

2.ใครแต่ง? และอย่างไหนน่าเชื่อถือ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติมากกว่ากัน

3.คำว่าปริเฉท มีอยู่ในคัมภีร์ใด

ขอบคุณครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 12 พ.ย. 2552
๑. พระไตรปิฏกเป็นพระบาลีมีตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาล  ส่วนคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นคัมภีร์รุ่นอรรถกถา ขยายความพระบาลี  เกิดขึ้นหลังพุทธปรินิพพานแล้ว ๒.พระพุทธโฆสาจารย์ แต่งคัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านรวบรวมขยายข้อความในพระพุทธพจน์ น่าเชื่อถือเพราะใกล้ชิดกับครั้งพุทธกาล๓.คำว่าปริเฉท มีอยู่ในคัมภีร์รุ่นอรรถกถาและฎีกา เวลาท่านแต่งคัมภีร์ท่านก็แยกเป็นเรื่องๆ เรื่องละปริเฉท เช่น ปริเฉทที่หนึ่ง อธิบายจิตปรมัตถ์ ปริเฉทที่สอง เรื่องเจตสิกปรมัตถ์ เป็นต้น
 
  ความคิดเห็น 2  
 
วิริยะ
วันที่ 13 พ.ย. 2552

เรียนถามอจารย์ประเชิญ

ท่านพระพุทธโฆสาจารย์ ท่านเป็นใครคะ ท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงปีพุทธศักราชที่เท่าไรคะ

ขอบพระคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
prachern.s
วันที่ 13 พ.ย. 2552

ท่านพระพุทธโฆสาจารย์  เป็นชาวอินเดีย 

ท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงปีพุทธศักราช ๙๕๖  หลังพุทธปรินิพพาน

ท่านพระพุทธโฆสาจารย์  ได้รจนาคัมภีร์อรรถกถาหลายคัมภีร์ครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
วิริยะ
วันที่ 13 พ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ